Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Katowicach z 2 września 2016 r. w
sprawie przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi
wojewódzkiej nr 908 na odcinku Częstochowa -
Tarnowskie Góry wraz z pełnieniem nadzoru
autorskiego"
 
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 2 września 2016 r. znak WOOŚ.4210.12.2016.WW.10.pdf

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2016-09-05 16:28:44.

Zobacz:
   Oświata
Data wprowadzenia: 2016-09-05 16:28:44
Opublikowane przez: Tomasz Galios
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl