Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Katowicach z dnia 29 sierpnia 2016
r. w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Nowe
źródło energii jądrowej w miejscowości
Dukovany"

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 29 sierpnia 2016 r., znak WOOŚ.442.2.2016.EJ.1

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-08-31 08:49:40.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2016-08-31 08:49:40
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl