Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości -
lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w
trybie przetargu.

INFORMACJA


Burmistrz Miasta Kalety informuje iż zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 z późn. zm.) wywieszony został w dniu 30.08.2016 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ulicy Żwirki i Wigury 2 wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie przetargu.


Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ww. ustawy winny złożyć wnioski w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.


Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 30 sierpnia 2016 r. do dnia 20 września 2016 r.

 

 zobacz więcej

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2016-08-26 14:23:39.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2016-08-26 14:23:39
Opublikowane przez: Tomasz Galios
« powrót