Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży, położonych w
Kaletach przy ul. B. Chrobrego.

Burmistrz Miasta Kalety


informuje,


że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Kaletach przy ul. B. Chrobrego , stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Kalety.


Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 27 lipca 2016 r. do dnia 17 sierpnia 2016 r.


 

 

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2016-07-26 08:46:52.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2016-07-26 08:46:52
Opublikowane przez: Tomasz Galios
« powrót