Informacja o wywieszeniu wykazu zasiedlonych
lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży
ich najemcom.

INFORMACJA


Burmistrz Miasta Kalety informuje iż zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 z późn. zm.) wywieszony został w dniu 28.06.2016 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ulicy Żwirki i Wigury 2 wykaz zasiedlonych lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży ich najemcom.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 3 ww. ustawy winny złożyć wnioski w terminie 21 dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 28 czerwca 2016 r. do dnia 19 lipca 2016 r.

 

 zobacz więcej

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2016-06-28 09:03:32 | Data modyfikacji: 2016-07-26 09:49:00.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2016-06-28 09:03:32
Data modyfikacji: 2016-07-26 09:49:00
Opublikowane przez: Tomasz Galios
« powrót