Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Zawiadomienie o wpłynięciu odwołania od decyzji
z dnia 13 maja 2016 roku o odmowie ustalenia
środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na „Budowie
nowej instalacji do przerobu odpadów metali w
celu ich odzysku i przygotowania do recyklingu na
działkach: 2326/100, 2057/88, 2056/126, 430/126,
1971/94, 436/97, 1975/97, 1973/88, 433/96, 434/97,
435/97, oraz 437/97 w Kaletach.”
 
ZAWIADOMIENIE WSiRG.6220.5.45.2014.2016.pdf

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2016-05-30 16:37:23.

Zobacz:
   Oświata
Data wprowadzenia: 2016-05-30 16:37:23
Opublikowane przez: Tomasz Galios
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl