Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Katowicach w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa drogi
wojewódzkiej nr 908 na odcinku Częstochowa -
Tarnowskie Góry wraz z pełnieniem nadzoru
autorskiego"

Obwieszczenie DW 908 15042016.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-04-15 13:25:25.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2016-04-15 13:25:25
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl