Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenie

W związku z kontynuacją prac związanych z inwentaryzacją mienia komunalnego, działając w oparciu o art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 32, poz. 191 zpóźn. zm.)

Urząd Miejski w Kaletach zawiadamia

że w dniu 15 lutego 2011 roku na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kaletach wywieszono do publicznego wglądu „Protokół inwentaryzacyjny nieruchomości" dotyczący nieruchomości drogowych: ul. Łokietka i ul. Chrobrego.

Protokół wywiesza się na okres 30 dni.

Burmistrz Miasta Kalety

mgr Klaudiusz Kandzia

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-02-18 11:59:23.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2011-02-18 11:59:23
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl