Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu zasiedlonych
lokali przeznaczonych do sprzedaży ich najemcom

INFORMACJA

Burmistrz Miasta Kalety informuje iż zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) wywieszony został w dniu 24.11.2015 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ulicy Żwirki i Wigury 2 wykaz zasiedlonych lokali przeznaczonych do sprzedaży ich najemcom.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami winny złożyć wnioski w terminie 21 dni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 24 listopada do dnia 15 grudnia 2015 r.

 Zarzadzenie 0050 188 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-11-24 09:43:49 | Data modyfikacji: 2015-11-24 09:47:21.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2015-11-24 09:43:49
Data modyfikacji: 2015-11-24 09:47:21
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót