Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalety o
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
"Kalety - Zachód" wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko
 
Obwieszczenie zm planu Kalety zach 10112015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-11-10 14:02:39.

Zobacz:
   Oświata
Data wprowadzenia: 2015-11-10 14:02:39
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl