Informacja o wywieszeniu wykazu zasiedlonych
lokali przeznaczonych do sprzedaży ich najemcom

INFORMACJA


Burmistrz Miasta Kalety informuje iż zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) wywieszony został w dniu 06.10.2015 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ulicy Żwirki i Wigury 2 wykaz zasiedlonych lokali przeznaczonych do sprzedaży ich najemcom.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami winny złożyć wnioski w terminie 21 dni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 6 października do dnia 27 października 2015 r.

 wykaz lokali 06.10.2015r.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-10-06 15:00:41.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2015-10-06 15:00:41
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót