Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa Zakładu
Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i
Elektronicznego nie zawierającego substancji
niebezpiecznych
 
decyzja WSiRG 6220 4 62 2013 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-10-02 09:46:56.

Zobacz:
   Oświata
Data wprowadzenia: 2015-10-02 09:46:56
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl