Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży, położonych w
Kaletach przy ul. B. Chrobrego

Burmistrz Miasta Kalety


informuje,


że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Kaletach przy ul. B. Chrobrego (działki nr: 512/64 i 513/64), stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Kalety.


Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 29 września 2015 r. do dnia 21 października 2015 r.

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-09-28 14:13:38.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2015-09-28 14:13:38
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót