Informacja Burmistrza Miasta Kalety            Informuję, że w dniu 13 maja 2015 roku wydane zostało postanowienie Burmistrza Miasta Kalety sygn. WSiRG.6220.5.13.2014.2015.TG, w którym stwierdzono o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowej instalacji do przerobu odpadów metali w celu ich odzysku i przygotowania do recyklingu” na działkach nr ewid. 2326/100, 2057/88, 2056/126, 430/126, 1971/94, 436/97, 1975/97, 1973/88, 433/96, 434/97, 435/97, 437/97 w Kaletach, realizowanego przez firmę Hemarpol Spółka z o.o. Sp. komandytowa 42-660 Kalety ul. Fabryczna 2a.

            Z treścią niniejszego postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Kaletach (pokój nr 25, II piętro), ul. Żwirki i Wigury 2 lub pod nr telefonu 34 352 76 50.

 

                                                                                                                              Burmistrz Miasta Kalety
                                                                                                                                  Klaudiusz Kandzia

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-05-14 15:15:53 | Data modyfikacji: 2015-05-14 15:17:04.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2015-05-14 15:15:53
Data modyfikacji: 2015-05-14 15:17:04
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót