Ogłoszenie o o wyłożeniu do publicznego wglądu
przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej
oznaczonej numerem 337

O G Ł O S Z E N I E

W związku z kontynuacją prac związanych z inwentaryzacją mienia komunalnego, działając w oparciu o art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. (Dz. U. Nr 32, poz. 191) „Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym”

Urząd Miasta Kalety zawiadamia

o wyłożeniu do publicznego wglądu przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej oznaczonej numerem 337.

W/w karta jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Miejskim w Kaletach, pokój nr 25 - od dnia 22 kwietnia 2015 roku do dnia 25 maja 2015 roku.

 

Kalety, dnia 22 kwietnia 2015 roku.

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-04-22 10:33:09.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2015-04-22 10:33:09
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót