Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Obwieszczenie Starosty Tarnogórskiego w sprawie
Wniosku firmy Hemarpol o wydaniu decyzji
administracyjnej udzielającej pozwolenie na
wykonanie robót budowlanych polegających na
posadowieniu maszyny do paczkowania złomu -
paczkarki w Kaletach przy ul. Fabrycznej 2A na
działce o numerze 93/22
 
Obwieszczenie Starosty Tarnogorskiego z dnia 9012015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-01-19 10:18:22.

Zobacz:
   Oświata
Data wprowadzenia: 2015-01-19 10:18:22
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl