Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie
Programu współpracy Miasta Kalety z
Organizacjami Pozarządowymi w roku 2015

Burmistrz Miasta Kalety przedstawia do konsultacji społecznych projekt Programu współpracy Miasta Kalety z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok. Projekt Programu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.kalety.pl w terminie od 15 do 21 grudnia 2014 r. Konsultacje przeprowadzone zostaną w ww. terminie poprzez wyrażenie opinii wysłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@kalety.pl Warunkiem udziału organizacji pozarządowej w konsultacjach jest podanie nazwy organizacji, osób uprawnionych do reprezentowania, danych rejestrowych oraz imienia i nazwiska osoby wypowiadającej się w imieniu organizacji.

 program wspolpracy na 2015.doc

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-12-15 10:22:44 | Data modyfikacji: 2014-12-15 10:24:36.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2014-12-15 10:22:44
Data modyfikacji: 2014-12-15 10:24:36
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót