Ogłoszenie w sprawie wykazu zasiedlonych lokali
przeznaczonych do sprzedaży ich najemcom

OGŁOSZENIE


Burmistrz Miasta Kalety informuje iż zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) wywieszony został w dniu 21.10.2014 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ulicy Żwirki i Wigury 2 wykaz zasiedlonych lokali przeznaczonych do sprzedaży ich najemcom.


Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami winny złożyć wnioski w terminie 21 dni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.


Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 21 października do dnia 12 listopada 2014 r.


 

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-10-21 12:06:58 | Data modyfikacji: 2014-10-21 12:09:48.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2014-10-21 12:06:58
Data modyfikacji: 2014-10-21 12:09:48
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót