Informacja w sprawie wykazu nieruchomości
przeznaczonej do sprzedaży, położonej w
Kaletach przy B. Chrobrego, stanowiącej
własność Skarbu Państwa w użytkowaniu
wieczystym Gminy Kalety

 


Burmistrz Miasta Kalety


informuje,


 


że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Kaletach przy B. Chrobrego,  stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Kalety.


 


Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 22października 2014  r. do dnia 13 listopada 2014 r.

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-10-16 10:15:07.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2014-10-16 10:15:07
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót