Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalety z dnia 4
września 2014 r. w sprawie informacji o okręgach
wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie
radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
oraz wyznaczonej sedzibie Miejskiej Komisji
Wyborczej w Kaletach
 
Obwieszczenie podzial na okregi [wyb samorzad 2014].pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-09-05 12:08:16.

Zobacz:
   Oświata
Data wprowadzenia: 2014-09-05 12:08:16
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl