Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu zasiedlonych
lokali przeznaczonych do sprzedaży ich najemcom

Burmistrz Miasta Kalety informuje iż zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) wywieszony został w dniu 29.07.2014 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ulicy Żwirki i Wigury 2 na okres 21 dni wykaz zasiedlonych lokali przeznaczonych do sprzedaży ich najemcom.


Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o gospodarce nieruchomościami winny złożyć wnioski w terminie 21 dni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.


Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 29 lipca do dnia 20 sierpnia 2014 r.

Zarzadzenie 0050.137.2014.pdf

 
wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedazy.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-07-29 11:50:40.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2014-07-29 11:50:40
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl