Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej
oznaczonej numerem 336

OGŁOSZENIE


W związku z kontynuacją prac związanych z inwentaryzacją mienia komunalnego, działając w oparciu o art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. (Dz. U. Nr 32, poz. 191) „Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym”


Urząd Miasta Kalety zawiadamia


o wyłożeniu do publicznego wglądu przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej oznaczonej numerem 336.


W/w karta jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Miejskim w Kaletach, pokój nr 25 - od dnia 11 lipca 2014 roku do dnia 11 sierpnia 2014 roku.


Kalety, dnia 10 lipca 2014 roku.


 


Zastępca Burmistrza Miasta Kalety


mgr inż. Dariusz Szewczyk

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-07-10 13:20:25.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2014-07-10 13:20:25
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót