Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
przygotowanych projektów kart inwentaryzacyjnych
oznaczonych numerem 334 i 335

Ogłoszenie


W związku z kontynuacją prac związanych z inwentaryzacją mienia komunalnego, działając w oparciu o art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. (Dz. U. Nr 32, poz. 191) „Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym”


Urząd Miasta Kalety zawiadamia


o wyłożeniu do publicznego wglądu przygotowanych projektów kart inwentaryzacyjnych oznaczonych numerem 334 i 335


W/w karty są wyłożone do wglądu w Urzędzie Miejskim w Kaletach, pokój nr 25 - od dnia 10 czerwca 2014 roku do dnia 11 lipca 2014 roku.


Kalety, dnia 9 czerwca 2014 roku.

 Ogloszenie o wylozeniu kart 334 i 335 .pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-06-10 12:22:31.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2014-06-10 12:22:31
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót