Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE

 

Za zaniedbanie zimowych  obowiązków grozi grzywna, często też konieczność zapłacenia odszkodowania osobie poszkodowanej. 

Usuwając śnieg i lód ze swojej posesji, przedsiębiorca działa we własnym interesie. Musi liczyć się z tym, że gdy dojdzie do wypadku na jego terenie, to może zostać obciążony odszkodowaniem dla osoby poszkodowanej (udowodnienie winy właściciela ciąży na poszkodowanym).
Szczególnie powinien się starać ten, kto prowadzi np. sklep, szkołę, przedszkole lub przychodnię. Tam pojawia się duża liczba klientów, także osób mających trudności w poruszaniu się, a wtedy o wypadek na śliskiej lub pokrytej śniegiem nawierzchni nietrudno.
Właściciele muszą sprzątać chodniki wzdłuż ich działek, co wynika z art.5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.). Dotyczy to zarówno przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych, instytucji, urzędów, spółdzielni czy wspólnot mieszkaniowych.
Za właścicieli są uważani nie tylko ci, którzy dysponują wyłącznym prawem własności, ale też współwłaściciele i użytkownicy wieczyści. Także ci, którzy mają nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu.
Jeśli właściciel nie posprząta, to burmistrz wyda decyzję nakazującą wykonanie obowiązku. Kto się do tego nie zastosuje, musi się liczyć z wykonaniem zastępczym albo grzywną.  
Właściciel posesji musi też zadbać o usuwanie sopli z dachów zabudowań zmajdujacych się na jego terenie, a także pozbyciu się  stamtąd nadmiaru śniegu. Wynika to z art. 61 pkt 2 prawa budowlanego. Zgodnie z nim własciciel lub zarządca musi dochować należytej staranności dla zapewnienia  bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego w razie wystapienia  zdarzeń mogących spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi a także bezpieczeństwo mienia.                                                                                                     
Nie trzeba natomiast odśnieżać jezdni, o jej utrzymanie musi zadbać właściciel drogi  tj.  województwo: ul.Tarnogórska, wiadukt, część ul. Koszęcińskiej i 3 Maja w kier. Bruśka), powiat: ul. 30-lecia, ul. Stawowa, ul. Paderewskiego, ul. Fabryczna, ul. Lubliniecka, ul. 1 Maja, ul. Koszęcińska do Koszęcina, ul. Ks.Drozdka, część ul. Rogowskiego, Pl. Zjednoczenia, ul. Mickiewicza do Lubocza, miasto: wszystkie pozostałe ).
 

 

                                                                                                                 Ewa Czeluśniak

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2010-12-20 13:17:39.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2010-12-20 13:17:39
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl