Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego "Kalety-Zachód" wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko
 
obwieszczenie wylozenie planu.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-05-06 11:48:14.

Zobacz:
   Oświata
Data wprowadzenia: 2014-05-06 11:48:14
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl