Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert na realizację
zadania publicznego z zakresu upowszechniania
kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i
młodzieży z terenu Miasta Kalety w 2014 roku
 
Ogloszenie o wyniku otwartego konkursu ofert [sport 2014].pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-03-19 14:55:23.

Zobacz:
   Oświata
Data wprowadzenia: 2014-03-19 14:55:23
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl