Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalety w sprawie
uzyskania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
polegającego na „Budowie kanalizacji
sanitarnej w Kaletach Miotku, Zielonej, Mokrusie
i Truszczycy”OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Kalety
z dnia 05.02.2014 roku


Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 roku z późn. zm.), oraz w oparciu o przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227),

z a w i a d a m i a m

że na wniosek Firmy TECHUNION Sp. z o.o. 41-902 Bytom, ul. Chorzowska 16/3 reprezentującej Miasto Kalety zostało wszczęte postępowanie w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej w Kaletach Miotku, Zielonej, Mokrusie i Truszczycy”.


W związku z powyższym informuje się, że w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Kaletach (pokój nr 11, tel. 34/ 352 76 41 – w godzinach pracy) z zamierzeniami planowanej inwestycji oraz wnieść ewentualne uwagi i wnioski.

BURMISTRZ MIASTA KALETY
mgr Klaudiusz Kandzia
 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-02-05 12:03:22.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2014-02-05 12:03:22
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót