Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalety o
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Kalety
 
Obwieszczenie o wylozeniu Studium 2014.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-01-28 13:09:27.

Zobacz:
   Oświata
Data wprowadzenia: 2014-01-28 13:09:27
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl