Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalety o
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Kalety
 Obwieszczenie o wylozeniu Studium 2014.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-01-28 13:09:27.

Zobacz:
   Oświata
Data wprowadzenia: 2014-01-28 13:09:27
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót