Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Informacja o wykazie nieruchomości położonych w
Kaletach przy ul. 1 Maja (osiedle), stanowiących
własność Gminy Kalety przeznaczonej do
sprzedaży
Burmistrz Miasta Kalety

informuje,

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości położonych w Kaletach przy ul. 1 Maja (osiedle), stanowiących własność Gminy Kalety przeznaczonej do sprzedaży.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 14 stycznia 2014 r. do dnia 5 lutego 2014 r.
 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-01-08 15:04:20.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2014-01-08 15:04:20
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót