Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Informacja o wykazie nieruchomości położonej w
Kaletach przy ul. 1 Maja 5, stanowiącej
własność Gminy Kalety przeznaczonej do
sprzedaży
Burmistrz Miasta Kalety

informuje,

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości położonej w Kaletach przy ul. 1 Maja 5, stanowiącej własność Gminy Kalety przeznaczonej do sprzedaży.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 7 stycznia 2014 r. do dnia 29 stycznia 2014 r.
 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-01-07 14:18:28.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2014-01-07 14:18:28
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl