> Bezpośrednie numery telefonów

Bezpośrednie numery telefonów

Urząd Miejski w Kaletach. Numery bezpośrednie

Urząd Miejski w Kaletach
ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
telefon: 34 352 76 30 lub 34 357 71 00
faks: 34 352 76 35
e-mail: sekretariat@kalety.pl

Burmistrz - mgr Klaudiusz Kandzia
telefon: 34 352 76 30
e-mail: burmistrz@kalety.pl

Przewodniczący Rady Miejskiej - Eugeniusz Ptak
telefon: 34 352 76 55

Zastępca Burmistrza - mgr inż. Dariusz Szewczyk 
telefon: 34 352 76 32

Sekretarz Miasta - mgr Marcin Parys
telefon: 34 352 76 40

Skarbnik Miasta - mgr Renata Sosnica
telefon: 34 352 76 31

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-03-03 09:23:16 | Data modyfikacji: 2013-09-06 08:31:25.
Wydziały Urzędu Miejskiego w Kaletach

Wydział Organizacji, Promocji i Pozyskiwania Środków

34-352-76-55 Obsługa Rady Miejskiej, Kadry Małgorzata Mazur – naczelnik
34 352 76 30 Sekretariat Krystyna Syguda
34 352 76 57 Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych, administracja BIP-u oraz www.kalety.pl Marek Parys
34 352 76 57 Promocja Miasta, obsługa Rady Miejskiej pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych, administracja BIP-u oraz www.kalety.pl Agnieszka Kwoka
34 352 76 52 Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety (Redaktor) Jacek Lubos
34 352 76 52 Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety Janusz Maruszczyk
34 352 76 53 Administrator Informatyczny Marek Strzebinczyk

 

Wydział Ochrony Środowiska i Niepodatkowych Należności Gminy

34-352-76-40 Dodatki mieszkaniowe, archiwum Marlena Kurc – naczelnik
34 352 76 40 Gospodarka lokalowa Grażyna Gryc
34 352 76 40 Gospodarka wodno-ściekowa Danuta Lange
34 352 76 41 Ochrona Środowiska, rolnictwo, stypendia Burmistrza Miasta Kalety Ewa Czeluśniak
34 352 76 60 Wspólnoty mieszkaniowe, stypendia socjalne, gospodarka odpadami, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Xymena Sudakowska
34 352 76 60 Gospodarka odpadami Monika Gambuś

 

Wydział Finansowo – Budżetowy

34-352-76-31 Skarbnik Renata Sosnica – naczelnik
34 352 76 36  Księgowość

Agnieszka Szewczyk

Jadwiga Janczyk

Anna Cieslok

Joanna Gatys

34 352 76 42 Podatki

Jolanta Jon

Urszula Sośnica

                 

Wydział Spraw Społecznych i Administracji

34-352-76-45 Obrona cywilna, ewidencja ludności Marian Marmajewski – naczelnik
34 352 76 33 Urząd Stanu Cywilnego Lidia Chrobok
34 352 76 46 Ewidencja działalności gospodarczej, ewidencja ludności Aleksandra Wilk

 

Wydział Strategii i Rozwoju Gminy

34-352-76-37 Gospodarka komunalna Jan Potempa – naczelnik
34 352 76 47 Gospodarka komunalna Bolesław Gruszka
34 352 76 39 Gospodarka komunalna Andrzej Brysch
34 352 76 48 Gospodarka nieruchomościami Izabela Rapczyńska
34 352 76 50 Budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne, przydział i sprzedaż lokali Martyna Ganc

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

34-352-76-34 kierownik MOPS Renata Czudaj
34 352 76 34 księgowość

Jolanta Karmańska

Aneta Kowalska

34 352 76 43 MOPS

Ewa Lebek

Ewa Mikołajewska-Haiska

Danuta Pielok-Labus

Aneta Irek

34 352 76 56 Świadczenia rodzinne

Anna Pilarska

Iwona Wręczycka

 

Świetlice środowiskowe

34 352 76 58 Przystań Monika Ulbricht
34 352 76 59 Port Marcin Painta
 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-03-03 14:44:53 | Data modyfikacji: 2015-04-02 11:26:35.
Data wprowadzenia: 2011-03-03 14:44:53
Data modyfikacji: 2015-04-02 11:26:35
Opublikowane przez: Marek Parys
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl