Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego
na: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY
OBIEKTÓW GMIN: BORONÓW, CIASNA, DOBRODZIEŃ,
HERBY, KALETY, KOCHANOWICE, KOLONOWSKIE,
KONOPISKA, KRUPSKI MŁYN, PAWONKÓW, TWORÓG,
WOŹNIKI, ZBROSŁAWICE i ZĘBOWICE I ICH JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH

OGŁOSZENIE O WYNIKU
POSTĘPOWANIA PRZETRGOWEGO NA:

Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w przetargu nieograniczonym na:

„ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OBIEKTÓW GMIN: BORONÓW, CIASNA, DOBRODZIEŃ, HERBY, KALETY, KOCHANOWICE, KOLONOWSKIE, KONOPISKA, KRUPSKI MŁYN, PAWONKÓW, TWORÓG, WOŹNIKI, ZBROSŁAWICE i ZĘBOWICE I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH”

(Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem: 2013/S 195-336023 z dnia 08.10.2013 r.)  

Została wybrana oferta złożona przez Firmę:

TAURON Sprzedaż sp. z o.o.

ul. Łagiewnicka 60

30-417 Kraków

Uzasadnienie:

Oferta zawierająca najkorzystniejszą cenę, spełniająca wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Adres do korespondencji:

TAURON Sprzedaż sp. z o.o.

ul. Barlickiego 2

44-100 Gliwice

 ZP-21 Obiekty 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-11-15 12:21:27 | Data modyfikacji: 2013-11-18 08:11:58.
Data wprowadzenia: 2013-11-15 12:21:27
Data modyfikacji: 2013-11-18 08:11:58
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót