OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
na: „Zimowe utrzymanie dróg w granicach
administracyjnych miasta Kalety, sezon zimowy
2011/2012 - Rejon Nr 1 i 2.”

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO


 


dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego na: Zimowe utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miasta Kalety, sezon zimowy 2011/2012 - Rejon Nr 1.”


 


Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w przetargu nieograniczonym na:


Zimowe utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miasta Kalety, sezon zimowy 2011/2012 - Rejon Nr 1.” została wybrana oferta złożona przez:


  


Usługi Transportowe


Bogdan Klyta


ul. Piaskowa 10


42 - 660 Kalety


 


Uzasadnienie:


Oferta spełniająca wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


 


  


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO


 


dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zimowe utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miasta Kalety, sezon zimowy 2011/2012 - Rejon Nr 2.”


  


Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w przetargu nieograniczonym na:


Zimowe utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miasta Kalety, sezon zimowy 2011/2012 - Rejon Nr 2.” została wybrana oferta złożona przez:


  


Usługi Ciągnikiem


Michał Zawodny


ul. Mickiewicza 6


42 - 660 Kalety


  


Uzasadnienie:


Oferta spełniająca wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-09-08 14:49:28 | Data modyfikacji: 2011-09-08 14:57:57.
Data wprowadzenia: 2011-09-08 14:49:28
Data modyfikacji: 2011-09-08 14:57:57
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót