Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę Opracowania programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla poprawy efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Kalety – ul. 1 Maja nr 21, ul. Fabryczna nr 25 i ul. Sienkiewicza nr 9.
2020-02-14 12:34:52
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „MODERNIZACJĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA OBSZARZE AGLOMERACJI WYZNACZONEJ NA TERENIE MIASTA KALETY – ul. Zapolskiej i ul. Słoneczna”
2020-02-12 14:53:02
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Remonty cząstkowe dróg oraz infrastruktury towarzyszącej w granicach administracyjnych miasta Kalety w 2020 r.”
2020-01-29 14:09:43
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Przebudowę drogi gminnej ul. Ofiar Katynia w Kaletach – II etap"
2020-01-27 13:00:09
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Budowę parkingu w Kaletach Miotku wraz z infrastrukturą – II etap”
2020-01-24 09:19:23
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Przebudowę części drogi gminnej ul. Kochanowskiego w Kaletach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej – II etap"
2020-01-21 13:38:57
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA KALETY"
2019-12-19 15:17:33
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OŚWIETLENIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ GMIN SKUPIONYCH W GRUPIE ZAKUPOWEJ KALETY"
2019-10-22 11:34:25
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OBIEKTÓW GMIN SKUPIONYCH W GRUPIE ZAKUPOWEJ KALETY I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH"
2019-10-22 11:33:20
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Budowę oświetlenia ulicznego w Kaletach przy ulicy Szkolnej”
2019-09-24 10:26:28
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Budowę oświetlenia ulicznego w Kaletach przy ulicy Rymera i Lema”
2019-09-24 10:24:58
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Przebudowę odcinka drogi gminnej ul. Gawlika w Kaletach nr 646 203 S”
2019-09-19 08:12:34
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Budowę oświetlenia iluminacyjnego Publicznego Gimnazjum im. Pawła Rogowskiego w Kaletach”
2019-09-02 13:44:37
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Zimowe utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miasta Kalety - sezon zimowy 2019/2020 - REJON Nr 2”
2019-08-28 12:49:07
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Zimowe utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miasta Kalety - sezon zimowy 2019/2020 - REJON Nr 1”
2019-08-28 12:44:56
  ...więcej

Informacja o wyniku postepowania przetargowego na: „Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, powstałych na terenie 4 (czterech) Gmin w Województwie Śląskim”
2019-08-27 15:01:27
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „MODERNIZACJĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA OBSZARZE AGLOMERACJI WYZNACZONEJ NA TERENIE MIASTA KALETY”
2019-08-20 09:15:49
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Przebudowę drogi gminnej ul. Lubszeckiej w Kaletach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej"
2019-07-30 11:02:45
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Przebudowę drogi gminnej ul. Ofiar Katynia w Kaletach – I etap"
2019-07-26 08:46:25
  ...więcej

Informacja o wyniku pisemnego nieograniczonego przetargu na wynajem lokalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku przy ul. 1 Maja nr 19 w Kaletach.
2019-07-05 13:38:25
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 194
następne