Ogłoszenie o wyniku postępowania na: "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Miasta Kalety"
2022-01-18 13:40:00
  ...więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: ŚWIADCZENIE USŁUGI ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ DOMKÓW LETNISKOWYCH, POWSTAŁYCH NA TERENIE 4 (CZTERECH) GMIN W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
2021-12-29 14:57:53
  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku postępowania na: „Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację budynku celu publicznego w mieście Kalety” – Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kaletach
2021-12-13 20:35:16
"Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację budynku celu publicznego w mieście Kalety" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś piorytetowa IV. "Efektywno  ...więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę pomostu drewnianego – kładki, wokół pomnika przyrody – Cisa Donnersmarcka w Kaletach, na działce numer 543/1.
2021-09-17 09:32:31
  ...więcej

Informacja o unieważnieniu postępowania na budowę pomostu drewnianego – kładki, wokół pomnika przyrody – Cisa Donnersmarcka w Kaletach, na działce numer 543/1.
2021-08-17 10:14:55
  ...więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na wykonanie projektu kompleksowego remontu budynku komunalnego przy ulicy Paderewskiego nr 93.
2021-08-10 10:12:33
  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku postępowania na: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg gminnych (ulice: Ustronna I etap, Kościuszki, Rymera-Lema w Kaletach)”
2021-08-10 09:25:40
  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku postępowania na: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej nowej Remizy OSP Kalety”
2021-07-09 13:35:56
  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku postępowania na: "Przebudowę drogi gminnej, ul. Brzozowa w Kaletach"
2021-06-21 11:13:08
  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku postępowania na: "Przebudowę drogi gminnej nr 346 403 S, ul. Jana w Kaletach"
2021-06-18 13:24:15
  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku postępowania na: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kładki pieszej w ciągu ul. Dębowej w Kaletach-Truszczycy
2021-06-08 14:47:44
  ...więcej

Informacja o wyniku przetargu w sprawie sprzedaży samochodu stanowiącego własność Miasta Kalety - OPEL VIVARO
2021-05-28 13:45:35
  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku postępowania na: "Budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,2 MW na potrzeby własne Miejskiej Oczyszczalni Ścieków – Budowa stacji transformatorowej"
2021-04-08 11:44:50
  ...więcej

Informacja o wyniku przetargu - VII przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego, usytuowanego na parterze budynku przy ul. 1 Maja 21, stanowiącego własność Gminy Kalety.
2021-03-31 09:32:32
  ...więcej

Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w Kaletach przy ul. Brzozowej
2021-03-19 10:13:22
  ...więcej

Informacja o wyniku przetargu - IV pisemnego nieograniczonego przetargu na najem lokalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku przy ul. 1 Maja 19 w Kaletach.
2021-02-19 09:12:51
  ...więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: "Przebudowę sieci wodociągowej – ul. Jana w Kaletach Miotku"
2021-02-17 12:23:36
  ...więcej

Informacja z otwarcia ofert IV pisemnego nieograniczonego przetargu na najem lokalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku przy ul. 1 Maja 19 w Kaletach.
2021-02-17 10:39:10
  ...więcej

Informacja z otwarcia ofert VI przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku przy ul. 1 Maja 21 w Kaletach, stanowiącego własność Gminy Kalety
2021-02-16 07:28:37
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Przebudowę drogi gminnej, ul. Reja w Kaletach”
2021-02-02 15:25:53
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 242
następne