Informacja o wyniku przetargu na zbycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Kaletach przy ul. Ks. Rogowskiego
2021-01-22 11:29:58
  ...więcej

Informacja o wyniku przetargu na zbycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Kaletach przy ul. Ks. Rogowskiego
2021-01-22 11:29:57
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Przebudowę drogi gminnej, ul. Boczna w Kaletach”
2021-01-20 08:19:33
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG ORAZ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA KALETY W 2021 ROKU”
2021-01-18 07:45:29
  ...więcej

Informacja z otwarcia ofert na najem lokalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku przy ul. 1 Maja 21 w Kaletach, stanowiącego własność Gminy Kalety
2021-01-11 10:25:15
  ...więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Miasta Kalety"
2021-01-05 12:33:38
  ...więcej

Informacja z otwarcia ofert na najem lokalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku przy ul. 1 Maja 19 w Kaletach (II przetarg)
2020-12-14 11:00:09
  ...więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: "Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w części dotyczącej domków letniskowych, powstałych na terenie 4 (czterech) Gmin w Województwie Śląskim"
2020-12-01 15:04:14
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Budowę oświetlenia ulicznego na ulicy Miłej w Kaletach”
2020-11-24 09:09:11
  ...więcej

Informacja z otwarcia ofert na najem lokalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku przy ul. 1 Maja 21 w Kaletach, stanowiącego własność Gminy Kalety
2020-11-23 10:26:39
  ...więcej

Informacja z otwarcia ofert na najem lokalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku przy ul. 1 Maja 19 w Kaletach
2020-11-16 11:17:26
  ...więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: Budowę instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Kaletach w ramach realizacji projektu: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz placówek oświatowych w Kaletach”
2020-10-28 14:49:51
  Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet IV Efektywność energetyczna, odna  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Budowę boiska wielofunkcyjnego w Kaletach-Drutarni”
2020-10-21 14:20:21
  ...więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Budowę instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Kaletach w ramach realizacji projektu: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz placówek oświatowych w Kaletach”
2020-10-15 14:30:52
  Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet IV Efektywność energetyczna, odna  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Zimowe utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miasta Kalety - sezon zimowy 2020/2021 - REJON Nr 2”
2020-09-03 10:44:16
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Zimowe utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miasta Kalety - sezon zimowy 2020/2021 - REJON Nr 1”
2020-09-03 10:41:34
  ...więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Kompleksową obsługę bankową budżetu Miasta Kalety oraz jego jednostek organizacyjnych”
2020-06-10 09:37:58
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Termomodernizację budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kaletach przy ul. ks. Rogowskiego 43. Kotłownia i instalacje centralnego ogrzewania
2020-06-03 11:27:58
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Przebudowę drogi gminnej, ul. Witosa w Kaletach”
2020-05-29 10:38:15
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OŚWIETLENIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ GMIN SKUPIONYCH W GRUPIE ZAKUPOWEJ KALETY"
2020-05-27 12:48:25
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 217
następne