Informacja o wyniku przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki FORD FABY TRANSIT 350M
2019-04-05 11:55:58
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla przebudowy ulic: Jaworowej i Witosa w Kaletach"
2019-03-21 14:07:06
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę odcinka drogi gminnej, ul. Rzecznej w Kaletach - II etap
2019-03-11 15:38:17
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Remonty cząstkowe dróg oraz infrastruktury towarzyszącej w granicach administracyjnych miasta Kalety w 2019 roku
2019-02-20 15:09:36
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowych dla przebudowy ulic Kilińskiego, Zagłoby, Twardowskiego, Czarneckiego, Ofiar Katynia i ul. Jana w Kaletach
2019-01-30 14:00:32
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ OBSZARU GMINY PRZY UL. FABRYCZNEJ – BUDOWA TORU ROLKOWEGO W MIEŚCIE KALETY"
2019-01-22 13:39:39
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Dostawę oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Miasta Kalety”
2019-01-15 14:56:30
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Dostawę oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Miasta Kalety”
2019-01-02 12:19:31
  ...więcej

Ogłoszenie o unieważniueniu postepowania na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „e-Kalety” Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1.: działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych
2018-11-26 12:32:06
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Utworzenie Kaletańskiej Pasieki Edukacyjnej"
2018-11-16 13:54:28
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej gmin skupionych w Grupie Zakupowej Kalety”
2018-10-31 10:21:50
  ...więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Doposażenie Miejskiego Domu Kultury w Kaletach na cele kulturalne
2018-10-03 10:06:29
  ...więcej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na "ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ OBSZARU GMINY PRZY UL. FABRYCZNEJ – BUDOWA TORU ROLKOWEGO W MIEŚCIE KALETY"
2018-09-26 13:07:52
  ...więcej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na "ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ OBSZARU GMINY PRZY UL. FABRYCZNEJ – BUDOWA TORU ROLKOWEGO W MIEŚCIE KALETY"
2018-08-28 09:34:29
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Modernizację wraz z rozbudową sieci wodociągowej przy ul. 1 Maja w Kaletach"
2018-08-10 10:50:24
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Modernizację odcinka drogi gminnej ul. Wolności w Kaletach
2018-07-23 08:15:40
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad całym procesem inwestycyjnym we wszystkich branżach przy realizacji inwestycji w ramach projektu: „Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizacje budynków użyteczności publicznej w mieście Kalety”
2018-07-03 09:56:52
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Miasta Kalety i jego jednostek organizacyjnych”
2018-06-27 15:09:09
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizacje budynków użyteczności publicznej w mieście Kalety”
2018-06-27 09:18:49
  ...więcej

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na "Modernizację sieci wodociągowej na obszarze aglomeracji wyznaczonej na terenie Miasta Kalety"
2018-06-20 11:09:38
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 168
następne