Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na "ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ OBSZARU GMINY PRZY UL. FABRYCZNEJ – BUDOWA TORU ROLKOWEGO W MIEŚCIE KALETY"
2018-08-28 09:34:29
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Modernizację wraz z rozbudową sieci wodociągowej przy ul. 1 Maja w Kaletach"
2018-08-10 10:50:24
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Modernizację odcinka drogi gminnej ul. Wolności w Kaletach
2018-07-23 08:15:40
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad całym procesem inwestycyjnym we wszystkich branżach przy realizacji inwestycji w ramach projektu: „Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizacje budynków użyteczności publicznej w mieście Kalety”
2018-07-03 09:56:52
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Miasta Kalety i jego jednostek organizacyjnych”
2018-06-27 15:09:09
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizacje budynków użyteczności publicznej w mieście Kalety”
2018-06-27 09:18:49
  ...więcej

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na "Modernizację sieci wodociągowej na obszarze aglomeracji wyznaczonej na terenie Miasta Kalety"
2018-06-20 11:09:38
  ...więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na: „Nowoczesne wyposażenie dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach”
2018-06-12 12:36:07
Zamówienie jest współfinansowane z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ś  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Przebudowę drogi gminnej ul. Okrzei w Kaletach"
2018-05-14 12:13:31
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Wzmacnianie potencjału ratowniczego poprzez zakup nowoczesnego sprzętu dla OSP Kalety”
2018-04-19 14:54:47
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Remont nawierzchni ulicy Kopernika i Sportowej w Kaletach”
2018-04-03 15:20:33
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Wzmacnianie potencjału ratowniczego poprzez zakup nowoczesnego sprzętu dla OSP Kalety” w CZĘŚCI 2 – zakup i dostawa fabrycznie nowej łodzi płaskodennej z silnikiem oraz przyczepy podłodziowej
2018-03-26 09:13:39
  ...więcej

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na „Wzmacnianie potencjału ratowniczego poprzez zakup nowoczesnego sprzętu dla OSP Kalety” w CZĘŚCI 1 – zakup i dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu Ratowniczo-Gaśniczego z napędem 4x2 (VAN)
2018-03-22 14:09:01
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Remonty cząstkowe dróg oraz infrastruktury towarzyszącej w granicach administracyjnych miasta Kalety w 2018 r."
2018-03-22 11:14:42
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Modernizację sieci wodociągowej na obszarze aglomeracji wyznaczonej na terenie Miasta Kalety"
2018-03-15 12:06:16
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Budowę oświetlenia ulicznego – ulica Miodowa i Wąska w Kaletach”
2018-02-26 14:05:09
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Wykonanie oświetlenia boiska treningowego oraz systemu nawadniania murawy boiska głównego na Stadionie Miejskim KS "Unia" Kalety wraz z montażem piłkochwytów"
2018-02-13 14:45:40
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Przebudowę drogi okólnej ul. Plac Zjednoczenia w Kaletach”
2018-02-05 10:31:55
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Modernizację drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Kaletach”
2018-02-05 10:31:00
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Przebudowę drogi gminnej ul. Rzecznej w Kaletach I etap”
2018-02-05 10:29:34
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 155
następne