> Wyniki postępowań przetargowych
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad całym procesem inwestycyjnym we wszystkich branżach przy realizacji inwestycji w ramach projektu: „Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizacje budynków użyteczności publicznej w mieście Kalety”
2018-07-03 09:56:52
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Miasta Kalety i jego jednostek organizacyjnych”
2018-06-27 15:09:09
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizacje budynków użyteczności publicznej w mieście Kalety”
2018-06-27 09:18:49
  ...więcej

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na "Modernizację sieci wodociągowej na obszarze aglomeracji wyznaczonej na terenie Miasta Kalety"
2018-06-20 11:09:38
  ...więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na: „Nowoczesne wyposażenie dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach”
2018-06-12 12:36:07
Zamówienie jest współfinansowane z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ś  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Przebudowę drogi gminnej ul. Okrzei w Kaletach"
2018-05-14 12:13:31
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Wzmacnianie potencjału ratowniczego poprzez zakup nowoczesnego sprzętu dla OSP Kalety”
2018-04-19 14:54:47
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Remont nawierzchni ulicy Kopernika i Sportowej w Kaletach”
2018-04-03 15:20:33
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Wzmacnianie potencjału ratowniczego poprzez zakup nowoczesnego sprzętu dla OSP Kalety” w CZĘŚCI 2 – zakup i dostawa fabrycznie nowej łodzi płaskodennej z silnikiem oraz przyczepy podłodziowej
2018-03-26 09:13:39
  ...więcej

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na „Wzmacnianie potencjału ratowniczego poprzez zakup nowoczesnego sprzętu dla OSP Kalety” w CZĘŚCI 1 – zakup i dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu Ratowniczo-Gaśniczego z napędem 4x2 (VAN)
2018-03-22 14:09:01
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Remonty cząstkowe dróg oraz infrastruktury towarzyszącej w granicach administracyjnych miasta Kalety w 2018 r."
2018-03-22 11:14:42
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Modernizację sieci wodociągowej na obszarze aglomeracji wyznaczonej na terenie Miasta Kalety"
2018-03-15 12:06:16
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Budowę oświetlenia ulicznego – ulica Miodowa i Wąska w Kaletach”
2018-02-26 14:05:09
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Wykonanie oświetlenia boiska treningowego oraz systemu nawadniania murawy boiska głównego na Stadionie Miejskim KS "Unia" Kalety wraz z montażem piłkochwytów"
2018-02-13 14:45:40
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Przebudowę drogi okólnej ul. Plac Zjednoczenia w Kaletach”
2018-02-05 10:31:55
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Modernizację drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Kaletach”
2018-02-05 10:31:00
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Przebudowę drogi gminnej ul. Rzecznej w Kaletach I etap”
2018-02-05 10:29:34
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Przebudowę odcinka drogi gminnej ul. Dębowej w Kaletach Truszczycy”
2018-02-05 10:27:40
  ...więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia na NA ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OŚWIETLENIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ GMIN SKUPIONYCH W GRUPIE ZAKUPOWEJ KALETY
2018-01-11 15:27:35
  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku postępowania na ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OŚWIETLENIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ GMIN SKUPIONYCH W GRUPIE ZAKUPOWEJ KALETY
2017-11-06 15:57:08
  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku postępowania na ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OBIEKTÓW GMIN SKUPIONYCH W GRUPIE ZAKUPOWEJ KALETY I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
2017-11-06 15:55:41
  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku na Zimowe utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miasta Kalety - sezon zimowy 2017/2018 - REJON Nr 2
2017-10-02 16:28:49
  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku na Zimowe utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miasta Kalety - sezon zimowy 2017/2018 - REJON Nr 1
2017-10-02 16:25:35
  ...więcej

Informacja o wyniku I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Kaletach przy ul. B. Chrobrego 3, stanowiącego własność gminy Kalety.
2017-09-26 12:56:46
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie "Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Kalety do roku 2023"
2017-08-24 12:34:45
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Przebudowę części drogi gminnej ul. Gawlika w Kaletach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej"
2017-08-14 11:14:27
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Przebudowę części drogi gminnej ul. Kochanowskiego w Kaletach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej"
2017-08-14 11:04:47
  ...więcej

Ogoszenie o wyniku postępowania na Przebudowę drogi gminnej ul. Dębowej w Kaletach
2017-06-29 14:12:45
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ I STACJI PODCIŚNIENIOWEJ W KALETACH MIOTKU, ZIELONEJ, MOKRUSIE I TRUSZCZYCY. ETAP I – KALETY MIOTEK WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI”
2017-05-25 13:58:17
  ...więcej

Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn. "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I STACJI PODCIŚNIENIOWEJ W KALETACH MIOTKU, ZIELONEJ, MOKRUSIE I TRUSZCZYCY. ETAP I – KALETY MIOTEK WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI”
2017-05-17 12:41:15
  ...więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na Część nr 2 - Zaprojektowanie, dostawa, montaż, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych na 210 budynkach mieszkalnych i 2 obiektach komunalnych (urząd miasta oraz oczyszczalnia ścieków) na terenie Miasta Kalety w ramach realizacji projektu: „Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez montaż układów solarnych oraz ogniw fotowoltaicznych – w mieście Kalety Leśnym Zakątku Śląska”
2017-05-05 14:00:08
  ...więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na Zaprojektowanie i wykonanie instalacji kolektorów słonecznych z kolektorami cieczowymi płaskimi w 179 budynkach znajdujących się na terenie Miasta Kalety w ramach realizacji projektu: „Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez montaż układów solarnych oraz ogniw fotowoltaicznych – w mieście Kalety Leśnym Zakątku Śląska”
2017-04-28 13:15:09
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Modernizację Boiska Wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku"
2017-04-25 07:40:11
  ...więcej

Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn. "Modernizacja Boiska Wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku"
2017-04-14 12:41:50
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont nawierzchni ulicy Słowackiego w Kaletach
2017-04-13 11:49:12
  ...więcej

Informacja z otwarcia ofert na "Remont nawierzchni ulicy Słowackiego w Kaletach"
2017-04-07 12:43:16
  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku postępowania prowadzonego w formie Zapytania ofertowego na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn.: „Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez montaż układów solarnych oraz ogniw fotowoltaicznych – w mieście Kalety Leśnym Zakątku Śląska"
2017-03-30 14:59:29
  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku postępowania na remonty cząstkowe dróg oraz infrastruktury towarzyszącej w granicach administracyjnych miasta Kalety w 2017 roku
2017-03-30 09:59:38
  ...więcej

Informacja o unieważnieniu postępowania pn.: Zapytanie ofertowe na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach projektu pn.: „Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez montaż układów solarnych oraz ogniw fotowoltaicznych – w mieście Kalety Leśnym Zakątku Śląska"
2017-03-16 13:51:35
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę dróg gminnych wraz z przebudową kanalizacji deszczowej ul. Borka i ul. Chrobrego w Kaletach
2017-02-24 10:50:52
  ...więcej

Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych wraz z przebudową kanalizacji deszczowej ul. Borka i ul. Chrobrego w Kaletach"
2017-02-16 13:47:44
  ...więcej

Informacja o wyniku I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 17 położonego w Kaletach przy ul. 1 Maja 76, stanowiącego własność gminy Kalety.
2017-02-10 10:59:06
  ...więcej

Informacja o wyniku III przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż samochodu osobowego stanowiącego własność Miasta Kalety
2017-02-10 08:51:52
  ...więcej

Informacja o unieważnieniu postępowania pn.: Zapytanie ofertowe na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach projektu pn.: „Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez montaż układów solarnych oraz ogniw fotowoltaicznych – w mieście Kalety Leśnym Zakątku Śląska"
2017-01-26 13:02:35
  ...więcej

Informacja o wyniku II przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż samochodu osobowego stanowiącego własność Miasta Kalety
2017-01-12 13:52:49
  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku zamówienia na realizację Rozszerzenia zakresu rzeczowego Projektu p.n.: Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2
2016-12-23 10:55:05
  ...więcej

Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż samochodu osobowego stanowiącego własność Miasta Kalety
2016-12-15 12:54:04
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn.: "Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Jana Pawła II w Kaletach"
2016-10-20 12:28:16
  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego na Zimowe utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miasta Kalety, sezon zimowy 2016/2017 - Rejon Nr 2
2016-08-26 10:40:53
nr sprawy: WSiRG.7200.Z.R2.001.2016.J.P.   OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zimowe utrzymanie dróg w grani  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego na Zimowe utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miasta Kalety, sezon zimowy 2016/2017 - Rejon Nr 1
2016-08-26 10:40:04
nr sprawy: WSiRG.7200.Z.R1.001.2016.J.P.   OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego na: „Zimowe utrzymanie dróg w  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego na na Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych gmin: Boronów, Ciasna, Dąbrowa Zielona, Dobrodzień, Herby, Kalety, Kochanowice, Kolonowskie, Konopiska, Krupski Młyn, Koszęcin, Pawonków, Tworóg, Woźniki, Świerklaniec, Zbrosławice i Zębowice
2016-08-10 15:22:18
  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego na na Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów gmin: Boronów, Ciasna, Dąbrowa Zielona, Dobrodzień, Herby, Kalety, Kochanowice, Kolonowskie, Konopiska, Krupski Młyn, Koszęcin, Pawonków, Tworóg, Woźniki, Świerklaniec, Zbrosławice, Zębowice i ich jednostek organizacyjnych
2016-08-10 15:20:11
  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonym na realizacje zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej ul. Gwoździa w Kaletach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej
2016-07-14 11:27:10
  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku zamówienia na Budowę kanalizacji sanitarnej w Kaletach, ul. Ks. Drozdka
2016-06-22 08:39:04
  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku zamówienia na Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Kalety
2016-05-10 11:50:46
  ...więcej

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NA: Przebudowę drogi gminnej ul. Młyńskiej w Kaletach-Mokrusie i ul. Dębowej – III etap w Kaletach-Truszczycy
2016-03-25 10:25:08
  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku zamówienia na Remont nawierzchni ulicy Tylnej, Słowackiego i Nałkowskiej
2016-03-07 13:35:09
  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku zamówieniu na realizację Modernizacji boiska w Kaletach Kuczowie - utwardzenie terenu
2016-03-07 13:33:43
  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku postępowania na remonty cząstkowe dróg oraz infrastruktury towarzyszącej w granicach administracyjnych miasta Kalety w 2016 roku
2016-03-02 11:49:44
  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku postępowania na Przebudowę zdegradowanego obszaru śródmieścia na mały rynek oraz rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej, wodociągowej i oświetlenia terenu w Kaletach przy ul. 1 Maja wraz z wykończeniem elewacji pierzei tego placu
2016-02-23 19:47:20
  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku postępowania na budowę parkingu przy ulicy Krótkiej w Kaletach
2015-10-27 11:29:28
  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku postępowania na Remont pomieszczeń Miejskiego Domu Kultury celem ich adaptacji na Dzienny Dom Pomocy SENIOR - WIGOR
2015-10-13 14:34:06
  ...więcej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. Remontu pomieszczeń Miejskiego Domu Kultury celem ich adaptacji na Dzienny Dom Pomocy SENIOR - WIGOR
2015-09-25 12:42:17
  ...więcej

Informacja o wyniku przetargu pisemnego na sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego Miasta Kalety
2015-09-22 13:02:10
  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 789 w Kaletach-Drutarni”
2015-09-18 10:08:29
  ...więcej

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO dotyczy: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont drogi wewnętrznej na osiedlu przy ul. 1 Maja w Kaletach”.
2015-09-07 07:58:48
  ...więcej

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych: ul. Borka i ul. Lubszeckiej w Kaletach wraz z kanalizacją deszczową”
2015-09-01 12:22:36
  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego na: „Zimowe utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miasta Kalety, sezon zimowy 2015/2016 - Rejon Nr 2”
2015-08-19 12:52:42
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO   dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zimowe utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miasta Kalety, sezo  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego na : „Zimowe utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miasta Kalety, sezon zimowy 2015/2016 - Rejon Nr 1”
2015-08-19 12:49:55
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO   dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zimowe utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miasta Kalety, sezo  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku postepowania na Remont boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego LKS Małapanew w Kaletach
2015-07-17 16:07:17
  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku postępowania na: Bankową obsługę budżetu Miasta Kalety oraz jego jednostek organizacyjnych
2015-06-18 15:28:00
  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku postępowania na: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Kalety
2015-06-08 14:54:58
  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego na: Poprawę efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej poprzez kompleksową termomodernizację Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2
2015-06-05 12:38:24
  ...więcej

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na Bankową obsługę budżetu Miasta Kalety oraz jego jednostek organizacyjnych
2015-06-03 09:26:11
  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku postępowania na: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Kalety
2015-05-29 15:12:32
  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku zamówienia na: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych: ul. Gwoździa, ul. Kochanowskiego i ul. Chrobrego w Kaletach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej
2015-04-15 14:31:31
  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego na: Wykonanie remontu odcinka drogi gminnej ul. Dębowa w Kaletach - II etap
2015-04-09 08:25:45
  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku postępowania na Rozbudowę wodociągu w ul. Czesława Miłosza w Kaletach
2015-03-30 12:33:15
  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku przetargu na realizację projektu Ichtiopark, czyli rybie atrakcje w Leśnym zakątku Śląska - utworzenie parku tematycznego w Kaletach
2015-02-24 13:47:40
   ...więcej

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETRGOWEGO NA: REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA KALETY W 2015 ROKU
2015-02-09 14:02:34
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETRGOWEGO NA: Ogłoszenie o zamówieniu na portalu UZP Nr 13242 - 2015 z dnia 20 stycznia 2015 r. „REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ  W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH   ...więcej

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego na: „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OŚWIETLENIA ULIC I MIEJSC PUBLICZNYCH GMIN: BORONÓW, CIASNA, DOBRODZIEŃ, HERBY, KALETY, KOCHANOWICE, KOLONOWSKIE, KONOPISKA, KRUPSKI MŁYN, PAWONKÓW, TWORÓG, WOŹNIKI, ZBROSŁAWICE i ZĘBOWICE”
2014-10-13 10:53:53
                Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w przetargu nieograniczonym na:„ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OŚWIETLENIA ULIC I MIEJSC PUBLICZNYCH GMIN: BORON&  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego na "ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OBIEKTÓW GMIN: BORONÓW, CIASNA, DOBRODZIEŃ, HERBY, KALETY, KOCHANOWICE, KOLONOWSKIE, KONOPISKA, KRUPSKI MŁYN, PAWONKÓW, TWORÓG, WOŹNIKI, ZBROSŁAWICE i ZĘBOWICE I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH"
2014-10-13 10:52:40
                 Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w przetargu nieograniczonym na:„ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OBIEKTÓW GMIN: BORONÓW, CIASNA,  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku postępowania na Dostawę sprzętu komputerowego, modernizację sieci LAN, wraz z usługą dostępu do internetu oraz świadczenie usług szkoleniowych i serwisu sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu, Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców miasta Kalety - Etap 2
2014-10-09 20:56:42
  OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA:   Dostawa sprzętu komputerowego, modernizacja sieci LAN, wraz z usługą dostępu do internetu, oraz świadczenie usług szkoleniowych i serwisu sprzętu komputerowego w ramach re  ...więcej

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO na Zimowe utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miasta Kalety, sezon zimowy 2014/2015 - Rejon Nr 2
2014-10-06 15:22:01
nr sprawy:WSiRG.7200.Z.R2.001.2014.J.P.    OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO   dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:„Zimowe utrzymanie dr  ...więcej

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO na: „Zimowe utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miasta Kalety, sezon zimowy 2014/2015 - Rejon Nr 1”
2014-10-06 15:20:28
nr sprawy:WSiRG.7200.Z.R1.001.2014.J.P.   OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO   dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:„Zimowe utrzymanie dr&oacut  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego na Przebudowę odcinka drogi gminnej ulicy Gawlika w Kaletach – I etap
2014-06-30 09:06:32
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETRGOWEGO NA:   Ogłoszenie w BZP na portalu UZP Nr 198586-2014 z dnia 12 czerwca 2014 r.  „PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ ULICY GAWLIKA W KALETACH– I ETAP.”  Burmistrz Miast  ...więcej

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP nr 126909-2014 z dnia 12.06.2014 r. pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego
2014-06-26 15:14:29
                                          &n  ...więcej

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA na Remont bieżni wokół boiska piłkarskiego Klubu Sportowego UNIA Kalety
2014-06-10 22:12:23
  ...więcej

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETRGOWEGO NA: „WYKONANIE REMONTU ODCINKA DROGI GMINNEJ UL. DĘBOWA W KALETACH –I ETAP"
2014-05-29 14:08:43
  ...więcej

Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Kalety
2014-05-28 14:25:55
  ...więcej

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA na Budowę placu zabaw przy Zespole Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła”
2014-05-26 14:32:15
  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku postępowania na Budowę oświetlenia parkowego ścieżki rekreacyjnej pomiędzy ulicami 1 Maja a Słowiańską w Kaletach
2014-05-13 13:51:12
  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego na :Przebudowę dróg gminnych ulicy Działkowej i Księżycowej w Kaletach Etap 1
2014-05-07 15:16:54
  ...więcej

Informacja o wyniku postepowania przetargowego na Budowę sieci wodociągowej w ulicy Wierzbowej i 30 lecia w Kaletach
2014-04-25 12:52:26
  ...więcej

Informacja o wyniku postępowania na Remont nawierzchni ulicy Tylnej i Słowackiego w Kaletach
2014-03-21 08:57:46
  ...więcej

OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY NA: PRZEBUDOWĘ DRÓG GMINNYCH, ULIC LEŚNEJ I WOLNOŚCIWYMIANA ZUŻYTYCH BETONOWYCH PŁYT DROGOWYCH TYPU TRYLINKA NA NOWE
2014-03-17 14:30:40
  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego na „Przebudowa dróg gminnych, ulic Leśnej i Wolności, wymiana zużytych betonowych płyt drogowych typu trylinka na nowe”
2014-03-12 13:14:15
  ...więcej

Informacja o wyniku postępowania przetargowego dot. przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP nr 29733-2014 z dnia 14.02.2014 r. pn. Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Łącznej w Kaletach
2014-03-12 11:18:25
  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego na Dostawę i zakup wyposażenia stadionu w mieście Kalety
2014-03-11 14:48:53
  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego na „Remonty cząstkowe dróg i infrastruktury towarzyszącej w granicach administracyjnych miasta Kalety w 2014 roku”
2014-03-10 09:55:48
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA: Ogłoszenie w BZP na portalu UZP Nr 55856-2014 z dnia 18 lutego 2014 r.   „REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA KALETY W   ...więcej

Informacja o wyniku postępowania dot. dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP nr 31142-2014 z dnia 28.01.2014 r. pn. „Budowa miejsc postojowych w pasie drogowym ulicy Pokoju w Kaletach.”
2014-02-18 11:24:43
  ...więcej

Informacja o wyniku postępowania na „ZAKUP I MONTAŻ UKŁADU SOLARNEGO DLA BUDYNKU K.S. UNIA KALETY PRZY UL. FABRYCZNEJ 35 W KALETACH ORAZ MONTAŻ LAMP SOLARNYCH” dotyczy projektu „Poprawa jakości infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na cele imprez kulturalno – sportowych poprzez modernizację i zakup wyposażenia stadionu w mieście Kalety – Leśnym Zakątku Śląska”
2014-01-16 11:26:05
      ...więcej

Informacja o wyniku postępowania na„UTWARDZENIE TERENU WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI NA STADIONIE W KALETACH PRZY UL. FABRYCZNEJ 35” dotyczy projektu „Poprawa jakości infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na cele imprez kulturalno – sportowych poprzez modernizację i zakup wyposażenia stadionu w mieście Kalety – Leśnym Zakątku Śląska”
2014-01-07 13:33:41
  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego na: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OBIEKTÓW GMIN: BORONÓW, CIASNA, DOBRODZIEŃ, HERBY, KALETY, KOCHANOWICE, KOLONOWSKIE, KONOPISKA, KRUPSKI MŁYN, PAWONKÓW, TWORÓG, WOŹNIKI, ZBROSŁAWICE i ZĘBOWICE I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
2013-11-15 12:21:27
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETRGOWEGO NA: Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OBIEKTÓW GMIN: BORONÓW, CIASNA, DOBRODZIEŃ, HERBY, KALETY, KOCHANO  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego na: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OŚWIETLENIA ULIC I MIEJSC PUBLICZNYCH GMIN: BORONÓW, CIASNA, DOBRODZIEŃ, HERBY, KALETY, KOCHANOWICE, KOLONOWSKIE, KONOPISKA, KRUPSKI MŁYN, PAWONKÓW, TWORÓG, WOŹNIKI, ZBROSŁAWICE i ZĘBOWICE
2013-11-15 12:16:29
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETRGOWEGO NA:           Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w przetargu nieograniczonym na:  „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OŚWIETLENIA  ...więcej

Informacja o wyniku postępowania na: "„Remont boiska wielofunkcyjnego z remontem oświetlenia w Kaletach”
2013-11-08 12:10:36
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA   Na mocy art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) zwanej w dalszej części „ustawą” Zamawiając  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku postępowanie prztargowego na Zimowe utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miasta Kalety w sezonie 2013/2014 Rejon Nr 2
2013-09-17 15:15:23
Nr sprawy: WSiRG.7200/Z/R2/001/2013       OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO     dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zimowe utrzyman  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku postępowanie prztargowego na Zimowe utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miasta Kalety w sezonie 2013/2014 Rejon Nr 1
2013-09-17 15:04:28
Nr sprawy: WSiRG.7200/Z/R1/001/2013       OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO     dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg nieograniczonego na: „Zimowe utrzymanie dr  ...więcej

Informacja o wyniku postępowania dot. przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP nr 340084-2013 z dnia 23.08.2013 r. pn. „Remont nawierzchni ulicy Lipowej w Kaletach ”
2013-09-10 12:20:18
WSiRG.7220.003.L.2013.J.P     INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA   dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP nr 340084-2013 z dnia 23.08.2013 r. pn. „Remont nawierzchni ulicy Lipowej w Kaletach ”    &nb  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze oferty na dowóz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2013/2014
2013-08-05 10:55:09
Kalety, dnia 05 sierpnia 2013 r. ZBM.4464.1.2013     OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY                 Urząd Miejski w Kaletach zawiadamia, że w przetargu nieograniczony  ...więcej

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA do przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP nr 139883-2013 z dnia 11.07.2013 r. pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i stacji podciśnieniowej do odprowadzania ścieków wraz z przyłączami domowymi w Kaletach Miotku, Zielonej, Mokrusie i Truszczycy”
2013-07-29 10:00:50
WSiRG.7013.5.2013       INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP nr 139883-2013 z dnia 11.07.2013 r. pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci kan  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego na Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej ul. Gawlika w Kaletach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej”
2013-06-26 11:35:36
WSiRG.7200.G.001.2013.J.P.                                      &  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego na: Modernizację dróg gminnych: część ul. Ogrodowej i ul. Orzeszkowej w Kaletach-Miotku”
2013-06-24 08:38:33
WSiRG.7220.002.O.2013.J.P.     OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETRGOWEGO NA:   Ogłoszenie w BZP portal UZP 217220-2013 z dnia 06 czerwca 2013 r.   „MODERNIZACJĘ DRÓG GMINNYCH: CZĘŚĆ ULICY OGRODOWEJ I ULICA   ...więcej

Zawiadomienie o wyniku zamówienia - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MIASTA KALETY
2013-05-24 15:03:12
  ...więcej

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO na Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych ul. Działkowa i ul. Księżycowa w Kaletach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej
2013-04-16 11:18:49
Kalety, dnia 16 kwietnia 2013 r. WSiRG.7200.Dz.K.001.2013.J.P.   OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie dokumentacji   ...więcej

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP nr 49340-2013 z dnia 05.02.2013 r. pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety Kuczów i Miotek wraz ze stacją podciśnieniową”
2013-03-11 15:13:51
                                         &nbs  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego na: "Przebudowę drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową ul. 3 Maja w Kaletach Drutarni
2013-03-04 08:31:51
WSiRG.7220.001.3M.2013.J.P.       OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETRGOWEGO NA:   Ogłoszenie w BZP portal UZP 52838-2013 z dnia 08 lutego 2013 r.   „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ   ...więcej

Informacja o wyniku postępowania dot. przetargu nieograniczonego Utwardzenie wraz z odwodnieniem placu przy ulicy Gwoździa w Kaletach
2013-02-26 10:07:41
WSiRG.7013.3.2013           INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA   dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP nr 42784-2013 z dnia 31.01.2013 r. pn. „Utwardzenie wraz z odwodnieniem placu przy ulicy G  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego na „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Powstańców Śląskich w Kaletach”
2013-02-25 09:38:31
  INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA   dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP nr 36824-2013 z dnia 28.01.2013 r. pn. „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Powstańców Śląskich w Kaletach”      &  ...więcej

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETRGOWEGO NA: Remonty cząstkowe dróg i infrastruktury towarzyszącej w granicach administracyjnych miasta Kalety w 2013 roku
2013-02-12 13:12:51
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETRGOWEGO NA:   Ogłoszenie w BZP na portalu UZP Nr 18416-2013 z dnia 14 stycznia 2013 r.     „REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ    W GRANICACH ADMINISTR  ...więcej

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETRGOWEGO NA „TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W MIEŚCIE KALETY, MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1 W KALETACH, ZESPÓŁ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W KALETACH MIOTKU, PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W KALETACH”
2012-12-27 09:54:42
Znak sprawy: WSiRG.701.001.2012.J.P.       OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETRGOWEGO NA:   „TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W MIEŚCIE KALETY, MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1 W KALETACH, ZESPÓ  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku postepowania przetargowego na PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI: "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W MIEŚCIE KALETY, MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1 W KALETACH, ZESPÓŁ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W KALETACH MIOTKU, PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W KALETACH”
2012-12-19 11:25:52
  Znak sprawy: WSiRG.701.NI.001.2012.J.P.     OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETRGOWEGO NA:   PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI:    „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻY  ...więcej

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETRGOWEGO NA „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OBIEKTÓW GMIN: BORONÓW, CIASNA, DOBRODZIEŃ, HERBY, KALETY, KOCHANOWICE, KOLONOWSKIE, KONOPISKA, KRUPSKI MŁYN, PAWONKÓW, TWORÓG, WOŹNIKI, ZBROSŁAWICE i ZĘBOWICE I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH”
2012-11-08 08:49:51
          OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO                         Burmistrz Miasta Kalety info  ...więcej

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETRGOWEGO NA „Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych gmin: Boronów, Ciasna, Dobrodzień, Herby, Kalety, Kochanowice, Kolonowskie, Konopiska, Krupski Młyn,Pawonków, Tworóg, Woźniki, Zbrosławice i Zębowice”
2012-11-08 08:44:37
    OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO                        Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w przetargu nieogra  ...więcej

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO na: „Zimowe utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miasta Kalety, sezon zimowy 2012/2013 - Rejon Nr 2.”
2012-09-12 12:48:43
nr sprawy: WSiRG.7200/Z/R2/001/2012         OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO   dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu          ...więcej

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO na: „Zimowe utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miasta Kalety, sezon zimowy 2012/2013 - Rejon Nr 1.”
2012-09-12 12:46:55
nr sprawy: WSiRG.7200/Z/R1/001/2012         OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO   dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu          ...więcej

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego na Budowę odcinka drogi gminnej ul. Matejki II etap
2012-08-08 13:19:02
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETRGOWEGO NA: Ogłoszenie w BZP Nr 251888-2012 z dnia 16 lipca 2012r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP Nr 276070-2012 z dnia 30 lipca 2012r. „BUDOWĘ ODCINKA DROGI GMINNEJ UL. MATEJKI W KALETACH WRAZ   ...więcej

Ogłoszenie o wyborze oferty na w przetargu nieograniczonym na: „Dowóz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Kalety, zakup biletów miesięcznych na dowóz uczniów na trasie Kalety - Drutarnia w komunikacji publicznej, dowóz uczniów niepełnosprawnych do Szkół Specjalnych w Tarnowskich Górach i Radzionkowie
2012-08-06 11:54:58
SM.4464.2.2012 Kalety, dnia 06 sierpnia 2012 r.   OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY   Urząd Miejski w Kaletach zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na: „Dowóz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Kalety, za  ...więcej

INFORMACJA dotycząca rozstrzygnięcia przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. 1 Maja 14 w Kaletach
2012-07-09 11:32:48
W dniu 9 lipca 2012 roku w Urzędzie Miejskim w Kaletach odbył się przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego przy ul. 1 Maja 14 w Kaletach. Przetarg wygrali Państwo Jacek i Joanna Olek, oferując cenę 33,00  ...więcej

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETRGOWEGO NA: Dostawę sprzętu komputerowego i wyposażenia sieciowego oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu: ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównanie szans mieszkańców miasta Kalety."
2012-07-02 11:58:48
Ogłoszenie w BZP Nr 212022 - 2012 z dnia 20.06.2012 r.       OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETRGOWEGO NA:   Dostawę sprzętu komputerowego i wyposażenia sieciowego oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu:  ...więcej

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na „Bankowa obsługa budżetu Miasta Kalety oraz jej jednostek organizacyjnych”
2012-05-29 13:28:49
MIASTO KALETY      ul. Żwirki i Wigury 2                     tel. 34 3526 631 42 – 660 Kalety        ...więcej

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETRGOWEGO NA: BUDOWĘ PARKINGU PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY 2 W KALETACH - I ETAP
2012-05-18 10:09:34
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETRGOWEGO NA: Ogłoszenie w BZP Nr 135498 - 2012 z dnia 27 kwietnia 2012r. BUDOWĘ PARKINGU PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY 2 W KALETACH - I ETAP Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w przetargu nieograniczonym  ...więcej

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETRGOWEGO NA: „BUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ UL. MATEJKI W KALETACH WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ OD KM 0,1+22,64 DO KM 0,2+30,91”
2012-04-13 08:02:04
    Ogłoszenie w BZP Nr 90914-2012 z dnia 23 marca 2012r.     „BUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ UL. MATEJKI W KALETACH WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ OD KM 0,1+22,64 DO KM 0,2+30,91”     Burmistrz Miasta Kalety  ...więcej

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETRGOWEGO NA: REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA KALETY W 2012 ROKU
2012-03-20 13:11:23
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETRGOWEGO NA:   Ogłoszenie w BZP Nr 57232-2012 z dnia 27 lutego 2012r.    „REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ    W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA KAL  ...więcej

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETRGOWEGO NA: „Wykonanie przebudowy ulicy Rymera w Kaletach na odcinku od km 0,3+8,5 do km 0,4+53,0”
2012-03-19 08:49:17
  ...więcej

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: „Wykonanie przebudowy ulicy Rymera w Kaletach na odcinku od km 0,3+8,5 do km 0,4+53,0”.
2012-03-19 08:48:07
  ...więcej

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETRGOWEGO NA: „Wykonanie przebudowy ulicy Rymera w Kaletach na odcinku od km 0,3+8,5 do km 0,4+53,0”
2012-03-14 14:29:04
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETRGOWEGO NA:     „Wykonanie przebudowy ulicy Rymera w Kaletach na odcinku od km 0,3+8,5 do km 0,4+53,0”     Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w przetargu nieograniczonym na:   ...więcej

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA: dostawę oleju opałowego do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaletach i Zespołu Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku
2012-02-10 14:05:44
     Kalety, dnia 10.02.2012 r.      OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA:   dostawę oleju opałowego do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaletach i Zespołu Szkół  i Przedszkola w  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego.dotyczy: przetarg nieograniczony na: Wykonanie dokumentacji technicznej dla sieci wodociągowej w ulicy Powstańców Śląskich.
2011-12-01 08:18:23
    WSiRG.7200/W/I/B.G.     Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego.   dotyczy: przetarg nieograniczony na: Wykonanie dokumentacji technicznej dla sieci wodociągowej w ulicy Powstańców Śląskich. &nb  ...więcej

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO na: „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej ul. 3 Maja w Kaletach - Drutarni”
2011-10-07 11:31:45
WSiRG.7200/G/I/1.J.P.                                      &  ...więcej

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO na: „Zimowe utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miasta Kalety, sezon zimowy 2011/2012 - Rejon Nr 1 i 2.”
2011-09-08 14:49:28
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO   dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego na: „Zimowe utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miasta Kalety, sezon zi  ...więcej

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA:dzierżawę pomieszczeń i wyposażenia oraz prowadzenie stołówki i kuchni szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Kaletach.
2011-08-16 14:30:42
  Kalety, dnia 16.08.2011 r. OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA:   dzierżawę pomieszczeń i wyposażenia oraz prowadzenie stołówki i kuchni szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Kaletach. Dyrekt  ...więcej

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
2011-07-19 14:18:22
Numer ogłoszenia w BZP: 172793 – 2011 z dnia 22.06.2011 r.   Burmistrz miasta Kalety informuje, że w przetargu nieograniczonym na: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami, monitoringiem sieci, stacją pomp próżniowo – tłocznyc  ...więcej

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT Przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami, monitoringiem sieci, stacją pomp próżniowo – tłocznych w Kaletach Drutarni.
2011-07-12 22:27:09
1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ELGRUNT” ul. Starochwaszczyńska nr 64 81 – 571 GDYNIA Cena oferty brutto – 5.812.070,38 zł 2. „INSTALBUD” Sp. z o.o. ul. Boya Żeleńskiego nr 6A 35 – 105 RZESZÓW Cena oferty brutto –  ...więcej

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETRGOWEGO NA: „REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA KALETY W 2011 ROKU.”
2011-03-02 08:55:51
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETRGOWEGO NA: „REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA KALETY W 2011 ROKU.”   Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w przetargu nieograniczonym n  ...więcej

INFORMACJA o wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego przy ulicy Lublinieckiej nr 2 w Kaletach
2011-02-22 15:55:44
  INFORMACJA   dotycząca rozstrzygnięcia przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w budynku Miejskiego Domu Kultury przy ulicy Lublinieckiej nr 2 w Kaletach.   W dniu 22 lutego 2011 roku w Ur  ...więcej

Informacja o wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Kaletach przy ul. 1 Maja 82/84.
2011-01-26 11:31:49
  INFORMACJA dotycząca rozstrzygnięcia przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Kaletach przy ul. 1 Maja 82/84. W dniu 25 stycznia 2011 roku w Urzędzie Miejskim w Kaletach odbył się przetarg pisemny  ...więcej

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA: „Budowę parkingu przy ul. Gwoździa w Kaletach, część drogowa”
2010-11-10 14:19:48
  ...więcej

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA: „Budowę chodnika przy ul. Gwoździa w Kaletach”
2010-11-10 14:19:21
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Zagospodarowanie placu zabaw w ramach programu – Radosna Szkoła przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Kaletach ”
2010-10-22 12:44:47
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Zagospodarowanie placu zabaw w ramach programu – Radosna Szkoła przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Kaletach ” Kalety, dnia 21 października 2010 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE  ...więcej

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA PRZETARGOWEGO NA: Budowe chodnika przy ul. Gwozdzia w Kaletach
2010-10-19 10:36:10
  ...więcej

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA: Budowę parkingu przy ul. Gwoździa w Kaletach, część drogowa
2010-10-18 10:47:28
  ...więcej

Pokazano 1 - 0 z 152
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl