Ogłoszenia o przetargach

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w
części I, II i III zamówienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie
majątku i innych interesów Miasta Kalety

Kalety, 26.03.2013 r.


 


 


 


 


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części I, II i III zamówienia


 


Dotyczy:  postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Kalety, podlegającego podziałowi na niżej wymienione części:.


Część I zamówienia: Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej Miasta Kalety.


Część II zamówienia: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Miasta Kalety.


Część III zamówienia: Ubezpieczenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta Kalety.


 


Postępowanie ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 104308 - 2013


 


 


1.    Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiam, że postępowanie w części I zamówienia, pod nazwą: „Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej Miasta Kalety”, zostało unieważnione.


 


a.      uzasadnienie faktyczne: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


b.     uzasadnienie prawne: art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych


 


 


2.    Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiam, że postępowanie w części II zamówienia, pod nazwą: „Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Miasta Kalety”, zostało unieważnione.


 


a.      uzasadnienie faktyczne: brak ofert


b.     uzasadnienie prawne: art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych


 


 


3.    Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiam, że postępowanie w części III zamówienia, pod nazwą: „Ubezpieczenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta Kalety”, zostało unieważnione.


 


a.      uzasadnienie faktyczne: brak ofert


b.     uzasadnienie prawne: art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-03-26 15:26:27 | Data modyfikacji: 2013-03-26 15:27:32.
Data wprowadzenia: 2013-03-26 15:26:27
Data modyfikacji: 2013-03-26 15:27:32
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót