„Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez
kompleksową termomodernizację budynku celu
publicznego w mieście Kalety” –
Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego w Kaletach

"Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację budynku celu publicznego w mieście Kalety" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś piorytetowa IV. "Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna", Działanie: 4.3. "Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej", Poddziałanie: 4.3.1. "Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT"


Postępowanie przeprowadzane jest elektronicznie przy użyciu platformy zakupowej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/77297f19-d193-44a9-8ad5-ffffc0b6bacd

Ogłoszenie nr 2021BZP 0023185101 z dnia 2021-10-13.pdf

SWZ 13.10.2021 [Termomodernizacja MOW].pdf

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [Termomodernizacja MOW].pdf

Załącznik nr 2 - tabela elementów rozliczeniowych [Termomodernizacja MOW].pdf

Załącznik nr 3 - oświadczenie 125 (Wykonawca) [Termomodernizacja MOW].pdf

Załącznik nr 4 - ośw. 125 podm. udost. zasoby [Termomodernizacja MOW].pdf

Załącznik nr 5 - wykaz robót [Termomodernizacja MOW].pdf

Załącznik nr 6 - wykaz osób [Termomodernizacja MOW].pdf

Załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa [Termomodernizacja MOW].zip

Załącznik nr 8 - STWiOR [Termomodernizacja MOW].zip

Załącznik nr 9 - Przedmiary [Termomodernizacja MOW].zip

Załącznik nr 10 - projektowane postanowienia umowy [Termomodernizacja MOW].pdf

Załaczniki edytowalne [Termomodernizacja MOW].zip

 

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2021-10-13 16:50:41 | Data modyfikacji: 2021-10-13 17:10:30.
Data wprowadzenia: 2021-10-13 16:50:41
Data modyfikacji: 2021-10-13 17:10:30
Opublikowane przez: Tomasz Galios
« powrót