Ogłoszenie o zamówieniu na Przebudowę drogi
gminnej nr 346 403 S, ul. Jana w Kaletach
Postępowanie przeprowadzane jest elektronicznie przy użyciu platformy zakupowej pod adresem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/80151c8b-6a16-4f99-93e4-927142552301

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania dn. 18.06.2021 r. [ul_Jana].pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 09.06.2021 r. [ul_Jana].pdf

Informacja_z_otwarcia_ofert_31.05.2021_[ul_Jana].pdf

Ogloszenie_o_zamowieniu_[ul._Jana].pdf

SWZ_[ul_ Jana].pdf

Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy_[ul_ Jana].pdf

Zalacznik_nr_2_Oswiadczenie_z_art_125_[ul_ Jana].pdf

Zalacznik_nr_3_wykaz_robot_[ul_ Jana].pdf

Zalacznik_nr_4_wykaz_osob_[ul_ Jana].pdf

Zalacznik_nr_5_udostepnienie_zasobow_[ul_ Jana].pdf

Zalacznik_nr_6_aktualnosc_informacji_[ul_ Jana].pdf

Zalacznik_nr_7_Projekt_Umowy_[ul_ Jana].pdf

Zalacznik_nr_8_1_Projekt_wykonawczy_[ul_ Jana].zip

Zalacznik_nr_8_2_Projekt_budowlany_[ul_ Jana].zip

Zalacznik_nr_9_STWIOR_[ul_ Jana].pdf

Zalacznik_nr_10_1_Przedmiar_robot_oznakowanie_[ul_ Jana].pdf

Zalacznik_nr_10_2_Przedmiar_robot_roboty_drogowe_[ul_ Jana].pdf

Zalacznik_nr_11_1_Projekt_tymczasowej_organizacji_ruchu_[ul_ Jana].zip

Zalacznik_nr_11_2_Projekt_docelowej_organizacji_ruchu_[ul_ Jana].zip

Zaswiadczenie_Starosty_Tarnogorskiego_[ul_ Jana].pdf

Wersja_edytowalna_Zalaczniki_1_6_[ul_ Jana].zip

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2021-05-13 13:43:04 | Data modyfikacji: 2021-05-13 13:46:09.
Data wprowadzenia: 2021-05-13 13:43:04
Data modyfikacji: 2021-05-13 13:46:09
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót