Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości -
lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Kaletach
przy ul. Sobieskiego 14, stanowiącego własność
Gminy Kalety.
 Burmisterz Miasta Kalety


ogłasza


I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Kaletach przy ul. Sobieskiego 14, stanowiącego własność Gminy Kalety.


 


Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 63,80 m2, usytuowany na parterze budynku wielorodzinnego, na działce nr 486/64 o powierzchni 0,1012 ha, położonej w Kaletach przy ul. Sobieskiego 14, arkusz mapy 13, obręb Kalety, opisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach pod numerem GL1T/00083224/0, wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości w wysokości 2557/10.000.


Lokal mieszkalny składa się z:


-        pokoju o powierzchni 18,5 m2


-        pokoju o powierzchni 13,5 m2


-        pokoju o powierzchni 10,6 m2


-        kuchni o powierzchni  10,8 m2


-        łazienki o powierzchni 2,1 m2


-        WC o powierzchni 1,2 m2


-        komunikacji o powierzchni 7,1 m2.


Do lokalu przynależne są 2 pomieszczenia - piwnica o powierzchni użytkowej 30,2 m2.


Cena wywoławcza nieruchomości (lokalu mieszkalnego) wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w częściach wspólnych nieruchomości wynosi 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).


Przetarg odbędzie się 23 grudnia 2019 roku o godzinie 13.00 w sali posiedzeń nr 24 Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2 (II piętro).


Wadium w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) należy wpłacić gotówką lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kaletach nr rachunku: 25 1020 2313 0000 3902 0518 3068 do dnia 16 grudnia 2019 r. i w dniu przetargu przedstawić dowód wpłacenia wadium.


Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia lokalu.


Wylicytowana cena nieruchomości płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej. Koszt spisania umowy ponosi nabywca.


Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.


Przed przystąpieniem do przetargu należy dokonać oględzin lokalu, zapoznać się z dokumentacją przedmiotowego lokalu oraz z warunkami przetargu podanymi w ogłoszeniu o przetargu i regulaminie.


Informacji związanych z przetargiem, w tym o oględzinach lokalu, można uzyskać w Urzędzie Miasta Kalety, biuro nr 11 (I piętro) lub pod numerem telefonu 34 352 76 50.


 

ZARZĄDZENIE NR 0050.149.2019.pdf

OGŁOSZENIE [LOKAL MIESZKALNY NR 2 UL. SOBIESKIEGO 14].pdf

REGULAMIN [LOKAL MIESZKALNY NR 2 UL. SOBIESKIEGO 14].pdf

ZDJĘCIA [LOKAL MIESZKALNY NR 2 UL. SOBIESKIEGO 14].zip

 

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2019-11-18 15:07:30 | Data modyfikacji: 2019-11-18 15:12:42.
Data wprowadzenia: 2019-11-18 15:07:30
Data modyfikacji: 2019-11-18 15:12:42
Opublikowane przez: Tomasz Galios
« powrót