Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia o
wartości nie przekraczającej wyrażonej w
złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
„Propagowanie łączności internetowej w
społecznościach lokalnych – Wifi4EU”,
działanie w Kaletach

Projekt finansowany jest przez Komisję Europejską w ramach instrumentu "ŁACZYMY EUROPĘ" (CEF)-WiFi4EU

Informacja o wyborze oferty WiFi4EU [AKTUALIZACJA 23122019].pdf

Informacja o wyborze oferty WiFi4EU.pdf

Informacja o zlozonych ofertach WiFi4EU.pdf

Wyjasnienie 1 [WiFi4EU].pdf

Zaproszenie do skladania ofert [WiFi4EU] w BIP RPiPS27132019.pdf

Zalaczniki wer edytowalna [wifi4eu].zip

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-11-08 11:04:54 | Data modyfikacji: 2019-11-08 11:11:40.
Data wprowadzenia: 2019-11-08 11:04:54
Data modyfikacji: 2019-11-08 11:11:40
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót