Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę odcinka
drogi gminnej, ul. Rzecznej w Kaletach - II etap

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty [Rzeczna II etap].pdf

Informacja z otwarcie ofert Rzeczna 2019.pdf

Ogloszenie o zamowieniu [Rzeczna II etap].pdf

SIWZ Rzeczna II etap 2019.pdf

Zalacznik nr 8 dok techniczna [Rzeczna II etap].zip

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-02-21 11:55:34.
Data wprowadzenia: 2019-02-21 11:55:34
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót