Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego
w ramach projektu „e-Kalety” Projekt jest
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014- 2020 Osi Priorytetowej nr
III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa
działania 3.1.: działania szkoleniowe na rzecz
rozwoju kompetencji cyfrowych


 

Ogloszenie o unieważnieniu postepowania[e-Kalety].pdf

informacja z otwarcia ofert [e-Kalety].pdf

pytania i odpowiedzi 1 e-Kalety.pdf

Zapytanie ofertowe e-kalety.pdf

Formularz ofertowy [wersja edytowalna].docx

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [wersja edytowalna].docx

Oświadczenie Klauzula RODO [wersja edytowalna].docx

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-11-14 15:03:19 | Data modyfikacji: 2018-11-14 15:03:27.
Data wprowadzenia: 2018-11-14 15:03:19
Data modyfikacji: 2018-11-14 15:03:27
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót