Zapytanie ofertowe na usługę pełnienia
kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad całym
procesem inwestycyjnym we wszystkich branżach
przy realizacji inwestycji w ramach projektu:
„Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez
kompleksową termomodernizacje budynków
użyteczności publicznej w mieście Kalety”

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

ogloszenie_o_wyborze_IN_ponowny [nadzór MDK i PG].pdf

Informacja o złożonych ofertach [nadzór MDK i GIM].pdf

Zapytanie ofertowe [nadzór MDK i GIM].pdf

Załacznik Nr 1 Formularz ofertowy [nadzór MDK i GIM].pdf

Załącznik Nr 2 wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia [nadzór MDK i GIM].pdf

Załącznik Nr 3 wzór umowy [nadzór MDK i GIM].pdf

 

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2018-06-08 08:56:04.
Data wprowadzenia: 2018-06-08 08:56:04
Opublikowane przez: Tomasz Galios
« powrót