Zapytanie ofertowe na dostawę „Nowoczesnego
wyposażenia dla jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kaletach”


Zamówienie jest współfinansowane z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochrona interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [fundusz sprawiedliwości 2018].pdf

Informacja o złożonych ofertach [fundusz sprawiedliwości 2018].pdf

Pytania i odpowiedzi 1 [fundusz sprawiedliwości 2018].pdf

Zapytanie ofertowe [fundusz sprawiedliwości 2018].pdf

Zał. nr 1 - formularz ofertowy [fundusz sprawiedliwości 2018].docx

Zał. nr 2 - opis przedmiotu [fundusz sprawiedliwości 2018].docx

Zał. nr 3 - wzór umowy [fundusz sprawiedliwości 2018].pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-05-30 14:44:51 | Data modyfikacji: 2018-05-30 14:54:12.
Data wprowadzenia: 2018-05-30 14:44:51
Data modyfikacji: 2018-05-30 14:54:12
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót