> Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenie o zamówieniu na Przebudowę odcinka
drogi gminnej ul. Księżycowa w Kaletach – II
etap

Informacja z otwarcia ofert 12.02.2018 [Ksiezycowa].pdf

Ogloszenie. UZP 510416-N-2018 [Ksiezycowa].pdf

SIWZ Ksiezycowa 26.01.2018.pdf

Zalacznik Nr 7 proj. [Ksiezycowa].pdf

Zalacznik Nr 8 dok.proj.-przedm [Ksiezycowa].zip

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-01-26 10:16:59.
Data wprowadzenia: 2018-01-26 10:16:59
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl