Zapytanie ofertowe Świadczenie przez okres 24
miesięcy usługi dostępu do Internetu
szerokopasmowego, w tym podłączenie Internetu
oraz dostarczenie i instalacja własnych
urządzeń/zestawów umożliwiających korzystanie
z oferowanej usługi dostępowej dla 40 stanowisk
komputerowych w ramach okresu trwałości Projektu
,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz
wyrównanie szans mieszkańców miasta Kalety."

Zbiorcze zestawienie ofert

Dotyczy Zapytania ofertowego na Świadczenie przez okres 24 miesięcy usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego, w tym podłączenie Internetu oraz dostarczenie i instalacja własnych urządzeń/zestawów umożliwiających korzystanie z oferowanej usługi dostępowej dla 40 stanowisk komputerowych w ramach okresu trwałości Projektu ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównanie szans mieszkańców miasta Kalety."

 

 
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
1 SSH Sp z o.o. ul. Ligocka 103 bud. 8, 40-568 Katowice 22.916,13

 

Zapytanie ofertowe dostep do sieci internet trwalosc projektu 8.3 .pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-09-17 15:09:12 | Data modyfikacji: 2015-09-30 14:41:27.
Data wprowadzenia: 2015-09-17 15:09:12
Data modyfikacji: 2015-09-30 14:41:27
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót