Ogłoszenie o zamówieniu na: Wykonanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy
dróg gminnych: ul. Gwoździa, ul. Kochanowskiego
i ul. Chrobrego w Kaletach wraz z przebudową
kanalizacji deszczowej

ZP 12 [GwozdziaKochanowskiegoChrobrego].pdf

Ogloszenie o PN Nr 68734_2015 [GwozdziaKochanowskiegoChrobrego].pdf

SIWZ 27.03.2015 [GwozdziaKochanowskiegoChrobrego].pdf

Zalacznik Nr 1 formularz ofertowy [GwozdziaKochanowskiegoChrobrego].pdf

Zalacznik Nr 2 oswiadczenie art. 22 [GwozdziaKochanowskiegoChrobrego].pdf

Zalacznik Nr 3 oswiadczenie art. 24 [GwozdziaKochanowskiegoChrobrego].pdf

Zalacznik Nr 4 projekt Umowy [GwozdziaKochanowskiegoChrobrego].pdf

Zalacznik Nr 5 zakres rzeczowy [GwozdziaKochanowskiegoChrobrego].pdf

Zalacznik Nr 6 wykaz zrealizowanych projektow [GwozdziaKochanowskiegoChrobrego].pdf

Zalacznik Nr 7 wykaz osob [GwozdziaKochanowskiegoChrobrego].pdf

Zalacznik Nr 8 oswiadczenie o zmiarze pow cz zam podwyk [GwozdziaKochanowskiegoChrobrego].pdf

Zalacznik Nr 9 informacja, ze wykonawca nalezy do grupy kapitalowej [GwozdziaKochanowskiegoChrobrego].pdf

Zalacznik Nr 10 zbiorcze zestawienie kosztow [GwozdziaKochanowskiegoChrobrego].pdf

Zalacznik Nr 11 orientacja Kalety_ Jedrysek [GwozdziaKochanowskiegoChrobrego].jpg

Zalacznik Nr 12 mapy Chrobrego.zip

Zalacznik Nr 13 mapy Kochanowskiego.zip

Zalacznik Nr 14 mapy Gwozdzia.zip

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-03-30 08:53:49.
Data wprowadzenia: 2015-03-30 08:53:49
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót