Ogłoszenie o trzecim publicznym przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości:
lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w wieczystym
użytkowaniu gruntu, stanowiącej własność
gminy

BURMISTRZ MIASTA KALETY


OGŁASZA


trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w wieczystym użytkowaniu gruntu, stanowiącej własność gminy.


Lokal mieszkalny nr 6 o powierzchni użytkowej 75,75 m², położony jest w Kaletach przy ul. Fabrycznej nr 9, opisany w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach pod numerem GL1T/00092778/4, usytuowany na II piętrze budynku wielorodzinnego i składa się z:


- pokoju o powierzchni 35,39 m²


- pokoju o powierzchni 16,29 m²,


- kuchni o powierzchni 16,47 m²,


- łazienki o powierzchni 5,65 m²,


- przedpokoju o powierzchni 1,95 m²


oraz pomieszczenia przynależnego tj. piwnicy o powierzchni użytkowej 15,77 m² wraz z udziałem w prawie wieczystego użytkowania gruntu oznaczonego jako działka nr 15 o powierzchni 0,3545 ha, obręb 4 Kalety, opisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach pod numerem GL1T/00091915/0.


 


Cena wywoławcza nieruchomości (lokalu mieszkalnego) wraz z udziałem w prawie wieczystego użytkowania gruntu wynosi 40 000zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).


 


Przetarg odbędzie się 17 lipca 2014 r. o godzinie 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, II piętro.


 


Wadium w wysokości 5000 zł należy wpłacić gotówką lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kaletach na nr rachunku:


47 8279 1023 0202 6204 2002 0002 do dnia 10 lipca 2014 r.


 


Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia lokalu.


Wylicytowana cena nieruchomości płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej.


Koszt spisania umowy ponosi nabywca.


Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej.


Pierwszy przetarg na sprzedaż opisanego lokalu mieszkalnego odbył się w dniu 14 lutego 2014 roku.


Drugi przetarg na sprzedaż opisanego lokalu mieszkalnego odbył się w dniu 29 kwietnia 2014 roku.


Informacji związanych z przetargiem, w tym o oględzinach lokalu, można uzyskać w pokoju nr 25 w godzinach od 7.30 – 15.30 lub pod numerem telefonu 34/352-76-50.


Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-06-10 08:03:52.
Data wprowadzenia: 2014-06-10 08:03:52
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót