Ogłoszenie o drugim publicznym przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości-
lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w wieczystym
użytkowaniu gruntu, stanowiącego własność
gminy Kalety.

 

Burmistrz Miasta Kalety ogłasza

drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości- lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w wieczystym użytkowaniu gruntu, stanowiącego własność gminy Kalety.

Lokal mieszkalny nr 6 o powierzchni użytkowej 75,75 m2 ;położony jest w Kaletach przy ul. Fabrycznej nr 9, opisany w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach pod numerem GL1T/00092778/4, usytuowany na II piętrze budynku wielorodzinnego i składa się z:

-pokoju o powierzchni 35,39 m2

-pokoju o powierzchni 16,29 m2

-kuchni o powierzchni 16,47 m2

-łazienki o powierzchni 5,65 m2

-przedpokoju o powierzchni 1,95 m2

oraz pomieszczenia przynależnego tj. piwnicy o powierzchni użytkowej 15,77 m2 wraz z udziałem w prawie wieczystego użytkowania gruntu oznaczonego jako działka nr 15 o powierzchni 0,3545 ha, obręb 4 Kalety, opisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach pod numerem GL1T/00091915/0.

Cena wywoławcza nieruchomości (lokalu mieszkalnego) wraz udziałem w prawie wieczystego użytkowania gruntu wynosi 45 000 zł.

Przetarg odbędzie się 29 kwietnia 2014 roku o godzinie 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, II piętro.

Wadium w wysokości 5 000 zł. należy wpłacić gotówką lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kaletach nr rachunku: 47 8279 1023 0202 6204 2002 0002 do dnia 17 kwietnia 2014 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia lokalu.

Wylicytowana cena nieruchomości płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej. Koszt spisania umowy ponosi nabywca.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Pierwszy przetarg na sprzedaż opisanego lokalu mieszkalnego odbył się w dniu 14 lutego 2014 roku.

Informacji związanych z przetargiem, w tym o oględzinach lokalu, można uzyskać w pokoju nr 25 lub pod numerem telefonu 34 352 76 50.

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 Zarzadzenie 0050.43.2014.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-03-19 14:11:19 | Data modyfikacji: 2014-03-21 11:57:06.
Data wprowadzenia: 2014-03-19 14:11:19
Data modyfikacji: 2014-03-21 11:57:06
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót