OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na budowę instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb placówek oświatowych w ramach realizacji projektu: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz placówek oświatowych w Kaletach”
2020-02-04 15:35:49
   ...więcej

Zapytanie ofertowe na usługę Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla poprawy efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Kalety – ul. 1 Maja nr 21, ul. Fabryczna nr 25 i ul. Sienkiewicza nr 9.
2020-02-03 14:22:28
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na: „MODERNIZACJĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA OBSZARZE AGLOMERACJI WYZNACZONEJ NA TERENIE MIASTA KALETY – ul. Zapolskiej i ul. Słoneczna”
2020-01-14 11:08:42
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na „Remonty cząstkowe dróg oraz infrastruktury towarzyszącej w granicach administracyjnych miasta Kalety w 2020 r.”
2020-01-09 09:19:24
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na Przebudowę części drogi gminnej ul. Kochanowskiego w Kaletach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej – II etap
2020-01-02 12:24:06
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na: "Budowę parkingu w Kaletach Miotku wraz z infrastrukturą – II etap”
2019-12-24 09:28:08
  ...więcej

Ogłoszenie o zmówieniu na Przebudowę drogi gminnej ul. Ofiar Katynia w Kaletach – II etap
2019-12-24 09:14:23
  ...więcej

Zapytanie ofertowe: Usługa pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach projektu: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz placówek oświatowych w Kaletach"
2019-12-03 11:15:35
Projekt współfinansowany jest przez Unie Europejską w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Miasta Kalety"
2019-11-29 13:24:33
  ...więcej

Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Kaletach przy ul. Sobieskiego 14, stanowiącego własność Gminy Kalety.
2019-11-18 15:07:30
 Burmisterz Miasta Kalety ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Kaletach przy ul. Sobieskiego 14, stanowiącego własność Gminy Kalety.   Lokal m  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. „Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych – Wifi4EU”, działanie w Kaletach
2019-11-08 11:04:54
Projekt finansowany jest przez Komisję Europejską w ramach instrumentu "ŁACZYMY EUROPĘ" (CEF)-WiFi4EU  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz placówek oświatowych w Kaletach
2019-11-02 10:47:15
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. „Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych – Wifi4EU”, działanie w Kaletach
2019-10-29 12:35:08
  Projekt finansowany jest przez Komisję Europejską w ramach instrumentu "ŁACZYMY EUROPĘ" (CEF)-WiFi4EU  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na: "ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OŚWIETLENIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ GMIN SKUPIONYCH W GRUPIE ZAKUPOWEJ KALETY"
2019-09-05 10:45:34
W niniejszym postepowaniu kumunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywać się będzie elektronicznie przy użyciu platformy zakupowej. Postępowanie dostepne jest pod ardesem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/253611  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na: "ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OBIEKTÓW GMIN SKUPIONYCH W GRUPIE ZAKUPOWEJ KALETY I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH"
2019-09-05 10:42:42
W niniejszym postepowaniu kumunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywać się będzie elektronicznie przy użyciu platformy zakupowej. Postępowanie dostepne jest pod ardesem: https://platformazakupowa.pl./transakcja/253606    ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na: „Budowę oświetlenia ulicznego w Kaletach przy ulicy Szkolnej”
2019-09-03 14:07:28
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na: „Budowa oświetlenia ulicznego w Kaletach przy ulicy Rymera i Lema”
2019-09-03 13:11:04
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na: „Przebudowę odcinka drogi gminnej ul. Gawlika w Kaletach nr 646 203 S”
2019-09-03 10:29:02
Projekt współfinansowany w ramach Funduszu Dróg Samorządowych Województwa Śląskiego  ...więcej

Ogłaszenie o drugim pisemnym przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości
2019-08-26 15:19:20
Burmistrz Miasta Kalety ogłasza drugi pisemny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości. Nieruchomość stanowi własność Gminy Kalety, oznaczona jako działki ewidencyjne nr: 3866/100, 3867/100, 3868/100, 3789/100, 3865/100 i cz  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na: „Zimowe utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miasta Kalety - sezon zimowy 2019/2020 - REJON Nr 2”
2019-08-12 14:54:54
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 283
następne