Ogłoszenie o zamówieniu na "Utworzenie Kaletańskiej Pasieki Edukacyjnej"
2018-09-17 15:37:41
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej gmin skupionych w Grupie Zakupowej Kalety”
2018-09-03 13:58:32
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na "ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ OBSZARU GMINY PRZY UL. FABRYCZNEJ – BUDOWA TORU ROLKOWEGO W MIEŚCIE KALETY"
2018-08-31 09:58:41
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na Zimowe utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miasta Kalety - sezon zimowy 2018/2019 - REJON Nr 2
2018-08-22 14:25:03
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na Zimowe utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miasta Kalety - sezon zimowy 2018/2019 - REJON Nr 1
2018-08-22 14:19:48
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na "ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ OBSZARU GMINY PRZY UL. FABRYCZNEJ – BUDOWA TORU ROLKOWEGO W MIEŚCIE KALETY"
2018-08-06 15:04:27
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na: "Modernizację wraz z rozbudową sieci wodociągowej przy ul. 1 Maja w Kaletach"
2018-07-23 13:27:54
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na "ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ OBSZARU GMINY PRZY UL. FABRYCZNEJ – BUDOWA TORU ROLKOWEGO W MIEŚCIE KALETY"
2018-07-20 12:50:55
  ...więcej

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Kaletach przy ul. Powstańców Śląskich i ul. Brzechwy
2018-07-09 12:53:01
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na Modernizację odcinka drogi gminnej ul. Wolności w Kaletach
2018-06-14 15:26:52
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Miasta Kalety i jego jednostek organizacyjnych”
2018-06-12 20:00:02
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na usługę pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad całym procesem inwestycyjnym we wszystkich branżach przy realizacji inwestycji w ramach projektu: „Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizacje budynków użyteczności publicznej w mieście Kalety”
2018-06-08 08:56:04
Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.  ...więcej

Zapytanie ofertowe na dostawę „Nowoczesnego wyposażenia dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach”
2018-05-30 14:44:51
Zamówienie jest współfinansowane z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ś  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na Modernizację odcinka drogi gminnej ul. Wolności w Kaletach
2018-05-29 15:17:53
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na „Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizacje budynków użyteczności publicznej w mieście Kalety”
2018-05-28 13:37:26
  Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na Przebudowę drogi gminnej ul. Okrzei w Kaletach
2018-04-19 09:29:20
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na „Wzmacnianie potencjału ratowniczego poprzez zakup nowoczesnego sprzętu dla OSP Kalety”
2018-03-26 15:12:22
Zamówienie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoDziałanie 5.5 „Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 201  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na „Remont nawierzchni ulicy Kopernika i Sportowej w Kaletach”
2018-03-13 14:04:37
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na „Wzmacnianie potencjału ratowniczego poprzez zakup nowoczesnego sprzętu dla OSP Kalety”
2018-03-12 14:57:26
  Zamówienie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działanie 5.5 „Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na l  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na Remonty cząstkowe dróg oraz infrastruktury towarzyszącej w granicach administracyjnych miasta Kalety w 2018 r.
2018-03-06 09:44:25
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 225
następne