Ogłoszenie o pisemnym nieograniczonym przetargu na wynajem lokalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku przy ul. 1 Maja nr 19 w Kaletach.
2019-02-07 17:52:52
    ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na Remonty cząstkowe dróg oraz infrastruktury towarzyszącej w granicach administracyjnych miasta Kalety w 2019 roku
2019-02-01 09:31:04
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na „MODERNIZACJĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA OBSZARZE AGLOMERACJI WYZNACZONEJ NA TERENIE MIASTA KALETY”
2019-01-09 09:55:59
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowych dla przebudowy ulic Kilińskiego, Zagłoby, Twardowskiego, Czarneckiego, Ofiar Katynia i ul. Jana w Kaletach
2019-01-04 11:25:20
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na „Dostawę oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Miasta Kalety”
2019-01-03 14:29:44
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na "ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ OBSZARU GMINY PRZY UL. FABRYCZNEJ – BUDOWA TORU ROLKOWEGO W MIEŚCIE KALETY"
2018-12-28 12:24:11
   ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na „Dostawę oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Miasta Kalety”
2018-12-13 18:31:08
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „e-Kalety” Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1.: działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych
2018-12-12 15:28:20
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „e-Kalety” Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1.: działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych
2018-12-03 13:48:04
   ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na "ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ OBSZARU GMINY PRZY UL. FABRYCZNEJ – BUDOWA TORU ROLKOWEGO W MIEŚCIE KALETY"
2018-11-21 14:42:06
  ...więcej

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Kaletach przy ul. Zagłoby
2018-11-20 14:04:46
Burmistrz Miasta Kalety ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Kaletach przy ul. Zagłoby. działka nr 310/146 o powierzchni 0,0150 ha, nieruchomość niezabudowana, położenie: Kalety,  ...więcej

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Kaletach przy ul. Dąbrowskiego i ul. Księżycowej.
2018-11-15 09:20:43
Burmistrz Miasta Kalety ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Kaletach przy ul. Dąbrowskiego i ul. Księżycowej. działka nr 3562/70 o powierzchni 0,0721 ha, - nieruchomość niezabu  ...więcej

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „e-Kalety” Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1.: działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych
2018-11-14 15:03:19
   ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na "Utworzenie Kaletańskiej Pasieki Edukacyjnej"
2018-10-17 13:59:01
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na "ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ OBSZARU GMINY PRZY UL. FABRYCZNEJ – BUDOWA TORU ROLKOWEGO W MIEŚCIE KALETY"
2018-09-28 20:55:16
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na Doposażenie Miejskiego Domu Kultury w Kaletach na cele kulturalne
2018-09-20 14:45:55
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na "Utworzenie Kaletańskiej Pasieki Edukacyjnej"
2018-09-17 15:37:41
   ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej gmin skupionych w Grupie Zakupowej Kalety”
2018-09-03 13:58:32
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na "ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ OBSZARU GMINY PRZY UL. FABRYCZNEJ – BUDOWA TORU ROLKOWEGO W MIEŚCIE KALETY"
2018-08-31 09:58:41
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na Zimowe utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miasta Kalety - sezon zimowy 2018/2019 - REJON Nr 2
2018-08-22 14:25:03
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 241
następne