> Ogłoszenia o przetargach
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Kaletach przy ul. Powstańców Śląskich i ul. Brzechwy
2018-07-09 12:53:01
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na Modernizację odcinka drogi gminnej ul. Wolności w Kaletach
2018-06-14 15:26:52
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Miasta Kalety i jego jednostek organizacyjnych”
2018-06-12 20:00:02
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na usługę pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad całym procesem inwestycyjnym we wszystkich branżach przy realizacji inwestycji w ramach projektu: „Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizacje budynków użyteczności publicznej w mieście Kalety”
2018-06-08 08:56:04
Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.  ...więcej

Zapytanie ofertowe na dostawę „Nowoczesnego wyposażenia dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach”
2018-05-30 14:44:51
Zamówienie jest współfinansowane z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ś  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na Modernizację odcinka drogi gminnej ul. Wolności w Kaletach
2018-05-29 15:17:53
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na „Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizacje budynków użyteczności publicznej w mieście Kalety”
2018-05-28 13:37:26
  Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na Przebudowę drogi gminnej ul. Okrzei w Kaletach
2018-04-19 09:29:20
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na „Wzmacnianie potencjału ratowniczego poprzez zakup nowoczesnego sprzętu dla OSP Kalety”
2018-03-26 15:12:22
Zamówienie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoDziałanie 5.5 „Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 201  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na „Remont nawierzchni ulicy Kopernika i Sportowej w Kaletach”
2018-03-13 14:04:37
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na „Wzmacnianie potencjału ratowniczego poprzez zakup nowoczesnego sprzętu dla OSP Kalety”
2018-03-12 14:57:26
  Zamówienie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działanie 5.5 „Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na l  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na Remonty cząstkowe dróg oraz infrastruktury towarzyszącej w granicach administracyjnych miasta Kalety w 2018 r.
2018-03-06 09:44:25
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na Budowę oświetlenia ulicznego – ulica Miodowa i Wąska w Kaletach
2018-02-02 12:55:56
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na Przebudowę odcinka drogi gminnej ul. Księżycowa w Kaletach – II etap
2018-01-26 10:16:59
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na „Zakup i montaż placu zabaw w lasku komunalnym przy ul. 1 Maja w Kaletach”
2018-01-19 09:43:24
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na Przebudowę drogi okólnej ul. Plac Zjednoczenia w Kaletach
2018-01-16 11:12:52
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie oświetlenia boiska treningowego oraz systemu nawadniania murawy boiska głównego na Stadionie Miejskim KS "Unia" Kalety wraz z montażem piłkochwytów
2018-01-15 13:46:14
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na Modernizację drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Kaletach
2018-01-15 12:04:49
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na Przebudowę drogi gminnej ul. Rzeczna w Kaletach I etap
2018-01-12 09:18:39
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na Przebudowę odcinka drogi gminnej ul. Dębowej w Kaletach Truszczycy
2018-01-10 13:32:23
  ...więcej

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OBIEKTÓW GMINSKUPIONYCH W GRUPIE ZAKUPOWEJ KALETY I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
2017-09-11 10:20:12
  ...więcej

NA ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OŚWIETLENIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ GMIN SKUPIONYCH W GRUPIE ZAKUPOWEJ KALETY
2017-09-11 10:17:34
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na Zimowe utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miasta Kalety - sezon zimowy 2017/2018 - REJON Nr 2
2017-09-07 13:04:13
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na Zimowe utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miasta Kalety - sezon zimowy 2017/2018 - REJON Nr 1
2017-09-07 13:01:11
  ...więcej

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Kaletach przy ul. Zagłoby
2017-08-24 12:39:33
Burmistrz Miasta Kalety ogłaszadrugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Kaletach przy ul. Zagłoby. działka nr 310/146 o powierzchni 0,0150 ha,nieruchomość niezabudowana, położenie: Kalety, ul. Zag  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na modernizację sieci wodociągowej na obszarze aglomeracji wyznaczonej na terenie Miasta Kalety.
2017-08-21 14:42:45
  ...więcej

Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Kaletach przy ul. Bolesława Chrobrego 3, stanowiącego własność Gminy Kalety.
2017-08-09 14:57:15
Burmistrz Miasta Kaletyogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Kaletach przy ul. Bolesława Chrobrego 3, stanowiącego własność Gminy Kalety. Lokal mieszkalny nr 2   ...więcej

Zapytanie ofertowe na opracowanie "Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Kalety do roku 2023"
2017-08-03 15:12:48
   ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę części drogi gminnej ul. Gawlika w Kaletach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej.
2017-07-27 09:58:30
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę części drogi gminnej ul. Kochanowskiego w Kaletach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej.
2017-07-27 09:21:12
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na Przebudowę drogi gminnej ul. Dębowej w Kaletach
2017-06-07 09:53:23
  ...więcej

Ogłoszenie o pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Kaletach przy ul. Zagłoby
2017-06-02 10:26:37
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ I STACJI PODCIŚNIENIOWEJ W KALETACH MIOTKU, ZIELONEJ, MOKRUSIE I TRUSZCZYCY. ETAP I – KALETY MIOTEK WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI”
2017-04-27 13:17:45
Ogłoszenie nr 75021 - 2017 z dnia 2017-04-27 r.Kalety: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I STACJI PODCIŚNIENIOWEJ W KALETACH MIOTKU, ZIELONEJ, MOKRUSIE I TRUSZCZYCY. ETAP I – KALETY MIOTEK WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI”OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENI  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na Modernizację Boiska Wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku
2017-03-30 14:39:30
Ogłoszenie nr 55280 - 2017 z dnia 2017-03-30 r.Kalety: Modernizacja Boiska Wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkoweOgłoszenie dotyczy: zam  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert na "Odbiór odpadów elektrycznych i elektronicznych
2017-03-29 15:32:39
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na remont nawierzchni ulicy Słowackiego w Kaletach
2017-03-23 11:06:37
Ogłoszenie nr 49700 - 2017 z dnia 2017-03-23 r.Kalety: Remont nawierzchni ulicy Słowackiego w Kaletach.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkoweOgłoszenie dotyczy: zamówienia publicznegoZam  ...więcej

Zapytanie ofertowe na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn.: „Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez montaż układów solarnych oraz ogniw fotowoltaicznych – w mieście Kalety Leśnym Zakątku Śląska"
2017-03-16 14:14:45
   ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na remonty cząstkowe dróg oraz infrastruktury towarzyszącej w granicach administracyjnych miasta Kalety w 2017 roku
2017-03-06 15:14:37
  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert na "Odbiór odpadów elektrycznych i elektronicznych
2017-03-06 12:00:11
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na sprzedaż samochodu osobowego marki SKODA FABIA stanowiącego własność Miasta Kalety.
2017-02-17 13:13:59
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn.: „Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez montaż układów solarnych oraz ogniw fotowoltaicznych – w mieście Kalety Leśnym Zakątku Śląska"
2017-02-09 15:33:05
Kalety, dnia 16.03.2017 r. Informacja o unieważnieniu postępowania Dotyczy: Zapytanie ofertowe na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn.: „Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez montaż układów solarnyc  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę dróg gminnych wraz z przebudową kanalizacji deszczowej ul. Borka i ul. Chrobrego w Kaletach
2017-01-30 11:04:50
  ...więcej

Ogłoszenie o III przetargu nieograniczonym ofertowym na sprzedaż samochodu osobowego stanowiącego własność Miasta Kalety
2017-01-20 13:34:47
OGŁOSZENIE – PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI SKODA FABIA Miasto Kalety w oparciu o zarządzenie nr 0050.14.2017 Burmistrza Miasta Kalety z dnia 20 stycznia 2017 r. – w sprawie trzeciego przetargu   ...więcej

Zapytanie ofertowe na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach projektu pn.: „Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez montaż układów solarnych oraz ogniw fotowoltaicznych – w mieście Kalety Leśnym Zakątku Śląska"
2017-01-12 14:38:12
  ...więcej

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Kaletach przy ul. ks. Rogowskiego
2017-01-12 13:13:40
Burmistrz Miasta Kalety ogłaszapierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Kaletach przy ul. ks. Rogowskiego. działka nr 526/64 o powierzchni 0,1513 ha,nieruchomość niezabudowana,p  ...więcej

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Kaletach przy ul. Dąbrowskiego
2017-01-12 13:13:04
Burmistrz Miasta Kalety ogłaszapierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Kaletach przy ul. Dąbrowskiego. działka nr 3676/70 o powierzchni 0,0755 ha,nieruchomość niezabudowana, położenie: Kalety,   ...więcej

Ogłoszenie o II drugim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy Kalety.
2017-01-12 13:12:18
Burmistrz Miasta Kalety ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy Kalety. Przetarg obejmuje wymienione w tabeli nier  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację projektu pn.: "Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez montaż układów solarnych oraz ogniw fotowoltaicznych – w mieście Kalety Leśnym Zakątku Śląska"
2017-01-05 13:22:19
  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.kalety.pl/ Ogłoszenie nr 3395 - 2017 z dnia 2017-01-05 r. Kalety: „Przeciwdz  ...więcej

Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym ofertowym na sprzedaż samochodu osobowego stanowiącego własność Miasta Kalety
2016-12-23 08:56:24
OGŁOSZENIE – II PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY NA SPRZEDAŻSAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI SKODA FABIA Miasto Kalety w oparciu o zarządzenie nr 0050.168.2016 Burmistrza Miasta Kalety z dnia 22 grudnia 2016 r. – w sprawie drugiego przetargu  ...więcej

Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 17 położonego w Kaletach przy ul. 1 Maja 76, stanowiącego własność gminy Kalety.
2016-12-19 16:34:41
Burmistrz Miasta Kaletyogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 17 położonego w Kaletach przy ul. 1 Maja 76, stanowiącego własność gminy Kalety. Lokal mieszkalny nr 17 o powierzch  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację Rozszerzenia zakresu rzeczowego Projektu p.n.: Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2
2016-12-06 12:28:10
Ogłoszenie nr 359692 - 2016 z dnia 2016-12-06 r.Kalety: Rozszerzenie zakresu rzeczowego Projektu p.n.: Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Kaletac  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ofertowym na sprzedaż samochodu osobowego stanowiącego własność Miasta Kalety
2016-11-21 10:36:42
OGŁOSZENIE – PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI SKODA FABIA Miasto Kalety w oparciu o zarządzenie nr 0050.150.2016 Burmistrza Miasta Kalety z dnia 21 listopada 2016 r. – w sprawie sprzedaży samocho  ...więcej

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy Kalety
2016-10-03 10:25:35
Burmistrz Miasta Kalety ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy Kalety. Przetarg obejmuje wymienione w tabeli nier  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizacje zadania pn.: "Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Jana Pawła II w Kaletach"
2016-09-29 13:04:43
  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Zimowe utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miasta Kalety - sezon zimowy 2016/2017 - REJON Nr 2
2016-07-22 09:51:16
  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Zimowe utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miasta Kalety - sezon zimowy 2016/2017 - REJON Nr 1
2016-07-22 09:26:40
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów gmin: Boronów, Ciasna, Dąbrowa Zielona, Dobrodzień, Herby, Kalety, Kochanowice, Kolonowskie, Konopiska, Krupski Młyn, Koszęcin, Pawonków, Tworóg, Woźniki, Świerklaniec, Zbrosławice, Zębowice i ich jednostek organizacyjnych
2016-07-05 10:33:53
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych gmin: Boronów, Ciasna, Dąbrowa Zielona, Dobrodzień, Herby, Kalety, Kochanowice, Kolonowskie, Konopiska, Krupski Młyn, Koszęcin, Pawonków, Tworóg, Woźniki, Świerklaniec, Zbrosławice i Zębowice
2016-07-05 10:30:07
  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizacje zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej ul. Gwoździa w Kaletach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej
2016-06-22 10:10:15
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na Budowę kanalizacji sanitarnej w Kaletach, ul. Ks. Drozdka
2016-06-02 14:45:01
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Kalety
2016-04-12 15:15:40
  ...więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM: Przebudowa drogi gminnej ul. Młyńskiej w Kaletach-Mokrusie i ul. Dębowej – III etap w Kaletach-Truszczycy
2016-03-08 12:55:11
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację Modernizacji boiska w Kaletach Kuczowie - utwardzenie terenu
2016-02-12 13:55:41
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówienia na Remont nawierzchni ulicy Tylnej, Słowackiego i Nałkowskiej
2016-02-11 16:10:22
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na remonty cząstkowe dróg oraz infrastruktury towarzyszącej w granicach administracyjnych miasta Kalety w 2016 roku
2016-02-10 09:11:08
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na Przebudowę zdegradowanego obszaru śródmieścia na mały rynek oraz rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej, wodociągowej i oświetlenia terenu w Kaletach przy ul. 1 Maja wraz z wykończeniem elewacji pierzei tego placu
2016-01-28 11:31:10
  ...więcej

Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Kaletach przy ul. Krótkiej
2016-01-07 13:44:07
Burmistrz Miasta Kalety ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Kaletach przy ul. Krótkiej. działka nr 2661/133 o powierzchni 0,0114 ha,nieruchomość niezabudowana, położenie: Kalety, ul. Kr  ...więcej

Zapytanie ofertowe Świadczenie przez okres 24 miesięcy usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego, w tym podłączenie Internetu oraz dostarczenie i instalacja własnych urządzeń/zestawów umożliwiających korzystanie z oferowanej usługi dostępowej dla 64 stanowisk komputerowych w ramach okresu trwałości Projektu ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównanie szans mieszkańców miasta Kalety - etap 2."
2015-12-23 15:16:26
Zbiorcze zestawienie ofert Dotyczy Zapytania ofertowego na Świadczenie przez okres 24 miesięcy usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego, w tym podłączenie Internetu oraz dostarczenie i instalacja własnych urządzeń/zestawów umożl  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównanie szans mieszkańców miasta Kalety-Etap 2”
2015-11-27 10:50:10
  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Ubezpieczenie sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównanie szans mieszkańców miasta Kalety-Etap 2”
2015-11-27 08:13:06
  ...więcej

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy Kalety
2015-11-17 09:02:26
Burmistrz Miasta Kalety ogłaszaI przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy Kalety. Nieruchomość nr 1:nieruchomość gruntowa nie  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na budowę parkingu przy ulicy Krótkiej w Kaletach
2015-10-09 13:04:16
Burmistrz Miasta Kalety ogłasza przetarg na budowę parkingu przy ulicy Krótkiej w Kaletach SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Kalety , ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety, woj. śląskie, tel. 34 3527630, faks 34 3527635  ...więcej

Remont pomieszczeń Miejskiego Domu Kultury celem ich adaptacji na Dzienny Dom Pomocy SENIOR - WIGOR.
2015-09-28 13:15:44
Kalety: Remont pomieszczeń Miejskiego Domu Kultury celem ich adaptacji na Dzienny Dom Pomocy SENIOR - WIGOR.Numer ogłoszenia: 141701 - 2015; data zamieszczenia: 28.09.2015OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia  ...więcej

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy Kalety
2015-09-22 09:37:10
Burmistrz Miasta Kalety ogłaszaII przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy Kalety. Nieruchomość nr 1:nieruchomość gruntowa ni  ...więcej

Zapytanie ofertowe Świadczenie przez okres 24 miesięcy usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego, w tym podłączenie Internetu oraz dostarczenie i instalacja własnych urządzeń/zestawów umożliwiających korzystanie z oferowanej usługi dostępowej dla 40 stanowisk komputerowych w ramach okresu trwałości Projektu ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównanie szans mieszkańców miasta Kalety."
2015-09-17 15:09:12
Zbiorcze zestawienie ofert Dotyczy Zapytania ofertowego na Świadczenie przez okres 24 miesięcy usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego, w tym podłączenie Internetu oraz dostarczenie i instalacja własnych urządzeń/zestawów umożl  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie materiałów promocyjnych w ramach realizacji projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Miasta Kalety
2015-09-17 13:18:14
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na Remont pomieszczeń Miejskiego Domu Kultury celem ich adaptacji na Dzienny Dom Pomocy SENIOR - WIGOR
2015-09-08 14:35:30
Kalety: Remont pomieszczeń Miejskiego Domu Kultury celem ich adaptacji na Dzienny Dom Pomocy SENIOR - WIGOR.Numer ogłoszenia: 132803 - 2015; data zamieszczenia: 08.09.2015OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia  ...więcej

Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w Kaletach przy ul. Dąbrowskiego
2015-09-01 12:17:23
Burmistrz Miasta Kalety ogłaszaIII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w Kaletach przy ul. Dąbrowskiego. I nieruchomość:działka nr 3676/70 o powierzchni 0,0755 ha,nieruchomość niezabudowana, położ  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu pisemnym ofertowym na sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego Miasta Kalety
2015-08-27 12:00:21
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789 w Kaletach-Drutarni
2015-08-25 10:19:03
Burmistrz Miasta Kalety ogłasza przetarg na projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789w Kaletach-Drutarni.  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na remont drogi wewnętrznej na osiedlu przy ulicy 1 Maja w Kaletach
2015-08-18 09:48:07
Burmistrz Miasta Kalety ogłasza przetarg na remont drogi wewnętrznej na osiedlu przy ulicy 1 Maja w Kaletach   SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Kalety , ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety, woj. śląskie, tel. 34 352763  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg gminnych: ul. Borka i ul. Lubszeckiej w Kaletach wraz z kanalizacją deszczową
2015-08-11 09:24:08
  ...więcej

Ogłoszenie o II przetargu ustnym niegraniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Kalety
2015-08-05 13:00:07
Burmistrz Miasta Kalety ogłaszadrugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Kalety: nieruchomość zabudowana budynkiem usługowym – działka nr 1110/124,położenie: Kalety, ul. T  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na Zimowe utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miasta Kalety - sezon zimowy 2015/2016 - REJON Nr 2
2015-07-31 10:23:35
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na Zimowe utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miasta Kalety - sezon zimowy 2015/2016 - REJON Nr 1
2015-07-31 10:11:24
  ...więcej

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy Kalety
2015-07-23 13:52:05
Burmistrz Miasta Kalety ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy Kalety. Nieruchomość nr 1:nieruchomość gruntowa ni  ...więcej

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Kalety, położonej w Kaletach przy ul. Powstańców Śląskich.
2015-07-14 15:08:19
Burmistrz Miasta Kalety ogłaszaI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Kalety, położonej w Kaletach przy ul. Powstańców Śląskich. działka nr 1  ...więcej

Remont boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego LKS Małapanew w Kaletach
2015-07-01 08:51:32
Kalety: Remont boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego LKS Małapanew w Kaletach.Numer ogłoszenia: 96885 - 2015; data zamieszczenia: 30.06.2015OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie   ...więcej

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w Kaletach przy ul. Dąbrowskiego.
2015-06-11 10:21:58
Burmistrz Miasta KaletyogłaszaII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w Kaletach przy ul. Dąbrowskiego. I nieruchomość:działka nr 3676/70 o powierzchni 0,0755 ha,nieruchomość niezabudowana, położen  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na Bankową obsługę budżetu Miasta Kalety oraz jego jednostek organizacyjnych
2015-06-10 11:20:07
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na Bankową obsługę budżetu Miasta Kalety oraz jego jednostek organizacyjnych
2015-05-18 14:43:19
Numer ogłoszenia: 116300 - 2015; data zamieszczenia: 18.05.2015OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Mia  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Kalety
2015-05-15 14:38:56
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację inwestycji pn: Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej poprzez kompleksową termomodernizację Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2
2015-04-30 11:47:50
Projekt współfinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009 - 2014 Program Operacyjny PL04  ...więcej

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Kalety: nieruchomość zabudowana budynkiem usługowym – działka nr 1110/124, przy ul. Tarnogórska
2015-04-29 08:51:03
Burmistrz Miasta Kaletyogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Kalety: nieruchomość zabudowana budynkiem usługowym – działka nr 1110/124,położenie: Kalety, ul. Tarno  ...więcej

Zapytanie ofertowe na dostarczenie materiałów promocyjnych oraz wykonanie gry zręcznościowej w związku z realizacją projektu Ichtiopark, czyli rybie atrakcje w Leśnym zakątku Śląska - utworzenie parku tematycznego w Kaletach
2015-04-27 11:16:37
Pytania i odpowiedzi 1 W związku z postępowaniem na promocję projektu “Ichtiopark, czyli rybie atrakcje w leśnym zakątku Śląska “ proszę o doprecyzowanie:- jaki ma być projekt planszy do gry – czy może to być np niebiesk  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych: ul. Gwoździa, ul. Kochanowskiego i ul. Chrobrego w Kaletach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej
2015-03-30 08:53:49
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na: Wykonanie remontu odcinka drogi gminnej ul. Dębowa w Kaletach - II etap
2015-03-20 09:38:12
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na wykonanie graffiti na płocie z płyt betonowych w związku z realizacją projektu Ichtiopark, czyli rybie atrakcje w Leśnym zakątku Śląska - utworzenie parku tematycznego w Kaletach
2015-03-05 09:23:05
  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert na "Odbiór odpadów elektrycznych i elektronicznych
2015-03-04 08:29:34
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na Rozbudowę wodociągu w ul. Czesława Miłosza w Kaletach
2015-03-02 10:57:57
Kalety: Rozbudowa wodociągu w ul. Czesława Miłosza w Kaletach.Numer ogłoszenia: 44552 - 2015; data zamieszczenia: 02.03.2015OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zam&o  ...więcej

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kalety
2015-02-11 11:15:05
Burmistrz Miasta Kalety ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kalety. nieruchomość gruntowa niezabudowana,położenie: Kalety, ul. 1 Maja (osiedle), karta mapy 2 Kalety,uzbrojenie: ener  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację projektu: Ichtiopark, czyli rybie atrakcje w Leśnym zakątku Śląska - utworzenie parku tematycznego w Kaletach
2015-01-20 13:16:12
Kalety: Ichtiopark, czyli rybie atrakcje w Leśnym zakątku Śląska - utworzenie parku tematycznego w KaletachNumer ogłoszenia: 8089 - 2015; data zamieszczenia: 20.01.2015OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszen  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu na: Remonty cząstkowe dróg oraz infrastruktury towarzyszącej w granicach administracyjnych miasta Kalety w 2015 roku
2015-01-20 09:40:22
Kalety: Remonty cząstkowe dróg oraz infrastruktury towarzyszącej w granicach administracyjnych miasta Kalety w 2015 rokuNumer ogłoszenia: 13242 - 2015; data zamieszczenia: 20.01.2015OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamies  ...więcej

Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Kaletach przy ul. Chmielnej
2015-01-09 16:29:54
Burmistrz Miasta Kalety ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Kaletach przy ul. Chmielnej. działka nr 313/24 o powierzchni 0,0406 ha,nieruchomość niezabudowana, bez dostępu do drogi publicznej,po  ...więcej

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w Kaletach przy ul. Dąbrowskiego
2014-12-22 14:10:52
Burmistrz Miasta KaletyogłaszaI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w Kaletach przy ul. Dąbrowskiego.   I nieruchomość:działka nr 3676/70 o powierzchni 0,0755 ha,nieruchomość niezabudowana,   ...więcej

Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Kaletach przy ul. 1 Maja 64, stanowiącego własność gminy Kalety
2014-12-16 09:38:06
Burmistrz Miasta Kalety ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Kaletach przy ul. 1 Maja 64, stanowiącego własność gminy Kalety.   Lokal mieszkalny nr 9 o p  ...więcej

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz ze sprzedażą położonego na niej budynku garażowego
2014-12-08 09:48:33
Burmistrz Miasta Kalety ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz ze sprzedażą położonego na niej budynku garażowego. nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem garażowym o kon  ...więcej

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie praw użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własnośc Skarbu Państwa w uzytkowaniu wieczystym Gminy Kalety
2014-11-25 13:53:22
  ...więcej

Ogłoszenie o czwartym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości: lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w wieczystym użytkowaniu gruntu, stanowiącej własność gminy
2014-09-29 12:51:54
BURMISTRZ MIASTA KALETY OGŁASZA czwarty publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w wieczystym użytkowaniu gruntu, stanowiącej własność gminy. Lokal mieszkalny nr 6 o powierzchn  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA KALETY W SEZONIE 2014/2015 - REJON NR 2
2014-09-18 13:24:45
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM    Znak postępowania WSiRG.7200.Z.R2.001.2014.JP.  MIASTO KALETYul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 KALETY, województwo śląskie powiat tarnogórski, tel. /34/ 357 71 00, fax. /34/   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA KALETY W SEZONIE 2014/2015 - REJON NR 1
2014-09-18 13:09:21
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM    Znak postępowania WSiRG.7200/Z/R1/001/2014  MIASTO KALETY ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 KALETY, województwo śląskie powiat tarnogórski, tel. /34/ 357 71 00, fax. /34/ 352  ...więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów gmin: Boronów, Ciasna, Dobrodzień, Herby, Kalety, Kochanowice, Kolonowskie, Konopiska, Krupski Młyn, Pawonków, Tworóg, Woźniki, Zbrosławice, Zębowice i ich jednostek organizacyjnych
2014-09-02 15:07:38
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  BURMISTRZ MIASTA KALETYul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 KALETY, województwo śląskie powiat tarnogórski, tel. /34/ 357 71 00, fax. /34/ 352 76 35   ogłasza przetarg nieograniczony n  ...więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych gmin: Boronów, Ciasna, Dobrodzień, Herby, Kalety, Kochanowice, Kolonowskie, Konopiska, Krupski Młyn, Pawonków, Tworóg, Woźniki, Zbrosławice i Zębowice
2014-09-02 15:03:04
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  BURMISTRZ MIASTA KALETYul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 KALETY, województwo śląskie powiat tarnogórski, tel. /34/ 357 71 00, fax. /34/ 352 76 35   ogłasza przetarg nieograniczony n  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawę sprzętu komputerowego, modernizację sieci LAN, wraz z usługą dostępu do internetu, oraz świadczenie usług szkoleniowych i serwisu sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu, Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców miasta Kalety - Etap 2
2014-09-01 15:17:55
  Kalety: Dostawa sprzętu komputerowego, modernizacja sieci LAN, wraz z usługą dostępu do internetu, oraz świadczenie usług szkoleniowych i serwisu sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu, Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfro  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na Rozbudowę kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego.
2014-06-12 11:36:20
Kalety: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego. Numer ogłoszenia: 126909 - 2014; data zamieszczenia: 12.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotycz  ...więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na „Przebudowę odcinka drogi gminnej ul. Gawlika w Kaletach – I etap”
2014-06-12 09:11:55
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYMBURMISTRZ MIASTA KALETYul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety, województwo śląskie powiat tarnogórski, tel. /34/ 357 71 00, fax. /34/ 352 76 35   ogłasza przetarg nieograniczony na: &bdqu  ...więcej

Ogłoszenie o trzecim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości: lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w wieczystym użytkowaniu gruntu, stanowiącej własność gminy
2014-06-10 08:05:26
BURMISTRZ MIASTA KALETY OGŁASZA trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w wieczystym użytkowaniu gruntu, stanowiącej własność gminy. Lokal mieszkalny nr 6 o powierzchni  ...więcej

Ogłoszenie o trzecim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości: lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w wieczystym użytkowaniu gruntu, stanowiącej własność gminy
2014-06-10 08:03:52
BURMISTRZ MIASTA KALETY OGŁASZA trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w wieczystym użytkowaniu gruntu, stanowiącej własność gminy. Lokal mieszkalny nr 6 o powierzchni  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Remont bieżni wokół boiska piłkarskiego Klubu Sportowego UNIA Kalety
2014-05-23 21:06:57
Kalety: Remont bieżni wokół boiska piłkarskiego Klubu Sportowego UNIA Kalety. Numer ogłoszenia: 111365 - 2014; data zamieszczenia: 23.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązko  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Kalety
2014-05-14 14:11:15
  ...więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: Wykonanie remontu odcinka drogi gminnej ul. Dębowa w Kaletach – I etap
2014-05-14 09:05:50
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  BURMISTRZ MIASTA KALETYul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety, województwo śląskie powiat tarnogórski, tel. /34/ 352 76 30, fax. /34/ 352 76 35   ogłasza przetarg nieograniczony n  ...więcej

[ANULOWANE] Ogłoszenie o zamówieniu na Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Kalety
2014-05-13 15:18:16
"Anulowanie nastąpiło z powodów technicznych i zostanie ogłoszone ponownie. Prosi się o monitorowanie strony zamawiającego"  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na Budowę placu zabaw przy Zespole Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku w ramach Rządowego programu Radosna Szkoła
2014-05-09 08:37:01
Kalety: Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku w ramach Rządowego programu Radosna Szkoła. Numer ogłoszenia: 99403 - 2014; data zamieszczenia: 08.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane &n  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na czas nieokreślony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. 1 Maja 82_84 nr 6 w Kaletach
2014-04-29 11:59:41
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na Budowę oświetlenia parkowego ścieżki rekreacyjnej pomiędzy ulicami 1 Maja a Słowiańską w Kaletach
2014-04-23 12:43:06
Kalety: Budowa oświetlenia parkowego ścieżki rekreacyjnej pomiędzy ulicami 1 Maja a Słowiańską w Kaletach. Numer ogłoszenia: 88069 - 2014; data zamieszczenia: 23.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane   Zamieszczani  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na Budowę sieci wodociągowej w ulicy Wierzbowej i 30 lecia w Kaletach
2014-04-10 08:44:02
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: htpp://bip.kalety.pl  Kalety: Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wierzbowej i 30 lecia w Kaletach Numer ogłoszeni  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Przebudowa dróg gminnych ulicy Działkowej i ulicy Księżycowej w Kaletach – etap I
2014-04-08 08:45:44
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  BURMISTRZ MIASTA KALETYul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 KALETY, województwo śląskie powiat tarnogórski, tel. /34/ 357 71 00, fax. /34/ 352 76 35   ogłasza przetarg nieograniczony n  ...więcej

Ogłoszenie o drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości- lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w wieczystym użytkowaniu gruntu, stanowiącego własność gminy Kalety.
2014-03-19 14:11:19
  Burmistrz Miasta Kalety ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości- lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w wieczystym użytkowaniu gruntu, stanowiącego własność gminy Kalety. Lokal mieszkalny nr 6  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert - "Zbycie odpadów elektrycznych i elektronicznych"
2014-03-10 12:44:41
Burmistrz Miasta Kalety zaprasza do składania ofert na "Zbycie odpadów elektrycznych i elektronicznych"  ...więcej

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kalety
2014-03-07 12:37:28
Burmistrz Miasta Kalety ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kalety. nieruchomości gruntowe niezabudowane,położenie: Kalety, ul. 1 Maja, karta mapy 2 Kalety,uzbrojenie: energia ele  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na: Remont nawierzchni ulicy Tylnej i Słowackiego w Kaletach
2014-03-04 14:46:36
Kalety: Remont nawierzchni ulicy Tylnej i Słowackiego w Kaletach. Numer ogłoszenia: 45181 - 2014; data zamieszczenia: 04.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyc  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: DOSTAWA I ZAKUP WYPOSAŻENIA STADIONU W MIEŚCIE KALETY"
2014-02-20 15:26:40
  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM    BURMISTRZ MIASTA KALETYul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 KALETY, województwo śląskie powiat tarnogórski, tel. /34/ 357 71 00, fax. /34/ 352 76 35   ogłasza przetar  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Przebudowę dróg gminnych, ulic Leśnej i Wolności, wymiana zużytych betonowych płyt drogowych typu trylinka na nowe
2014-02-18 11:50:44
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  BURMISTRZ MIASTA KALETYul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety, województwo śląskie powiat tarnogórski, tel. /34/ 352 76 30, fax. /34/ 352 76 35   ogłasza przetarg nieograniczony n  ...więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG ORAZ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA KALETY W 2014 ROKU
2014-02-18 11:37:04
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM    BURMISTRZ MIASTA KALETYul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety, województwo śląskie powiat tarnogórski, tel. /34/ 357 71 00, fax. /34/ 352 76 35   ogłasza przetarg nieogran  ...więcej

Ogłoszenie o zamóiwniu na Budowę oświetlenia ulicznego na ulicy Łącznej w Kaletach
2014-02-14 10:26:26
Kalety: Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Łącznej w Kaletach. Numer ogłoszenia: 29733 - 2014; data zamieszczenia: 14.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dot  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Budowa miejsc postojowych w pasie drogowym ulicy Pokoju w Kaletach
2014-01-28 11:19:22
Kalety: Budowa miejsc postojowych w pasie drogowym ulicy Pokoju w Kaletach Numer ogłoszenia: 31142 - 2014; data zamieszczenia: 28.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyc  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości: lokal mieszkalny wraz z udziałem w wieczystym użytkowaniu gruntu, stanowiącej własność Miasta Kalety
2014-01-09 14:52:43
BURMISTRZ MIASTA KALETY ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: lokal mieszkalny - zgodnie z Rozporządzeniem RM z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokow  ...więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: UTWARDZENIE TERENU WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI NA STADIONIE W KALETACH PRZY UL. FABRYCZNEJ 35
2013-12-11 13:23:11
  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM     BURMISTRZ MIASTA KALETY ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 KALETY, województwo śląskie powiat tarnogórski, tel. /34/ 357 71 00, fax. /34/ 352 76 35   ogłasza prz  ...więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: „ZAKUP I MONTAŻ UKŁADU SOLARNEGO DLA BUDYNKU K.S. UNIA KALETY PRZY UL. FABRYCZNEJ 35 W KALETACH ORAZ MONTAŻ LAMP SOLARNYCH”
2013-12-11 13:14:49
  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BURMISTRZ MIASTA KALETY ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 KALETY, województwo śląskie powiat tarnogórski, tel. /34/ 357 71 00, fax. /34/ 352 76 35 ogłasza przetarg nieograniczony na:   ...więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na „REMONT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z REMONTEM OŚWIETLENIA W KALETACH
2013-10-17 13:48:10
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM       BURMISTRZ MIASTA KALETY ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 KALETY, województwo śląskie powiat tarnogórski, tel. /34/ 357 71 00, fax. /34/ 352 76 35   ogłasza przetarg nieogran  ...więcej

Ogłoszenie o drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości: lokal wraz z ułamkową częścią gruntu, stanowiący własność Miasta Kalety
2013-10-16 14:36:18
BURMISTRZ MIASTA KALETY   ogłasza   drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: lokal mieszkalny - zgodnie z Rozporządzeniem RM  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  ...więcej

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Kalety
2013-10-04 12:23:47
Burmistrz Miasta Kalety ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Kalety. Działka nr 3561/70 o powierzchni 0.1576 ha, - położenie- Kalety, skrzyżowanie ul. Dąb  ...więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OŚWIETLENIA DRÓG I MIEJSC PUBLICZNYCH GMIN: BORONÓW, CIASNA, DOBRODZIEŃ, HERBY, KALETY, KOCHANOWICE, KOLONOWSKIE, KONOPISKA, KRUPSKI MŁYN, PAWONKÓW, TWORÓG, WOŹNIKI, ZBROSŁAWICE i ZĘBOWICE
2013-10-03 14:18:23
  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BURMISTRZ MIASTA KALETY ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 KALETY, województwo śląskie powiat tarnogórski, tel. /34/ 357 71 00, fax. /34/ 352 76 35   ogłasza przetarg nieograniczony o   ...więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OBIEKTÓW GMIN: BORONÓW, CIASNA, DOBRODZIEŃ, HERBY, KALETY, KOCHANOWICE, KOLONOWSKIE, KONOPISKA, KRUPSKI MŁYN, PAWONKÓW, TWORÓG, WOŹNIKI, ZBROSŁAWICE i ZĘBOWICE I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
2013-10-03 14:13:56
  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BURMISTRZ MIASTA KALETY ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 KALETY, województwo śląskie powiat tarnogórski, tel. /34/ 357 71 00, fax. /34/ 352 76 35   ogłasza przetarg nieograniczony o   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - „ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA KALETY W SEZONIE 2013/2014 - REJON NR 2”
2013-08-30 10:09:53
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM     Znak postępowania WSiRG.7200/Z/R2/001/2013   MIASTO KALETY ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 KALETY, województwo śląskie powiat tarnogórski, tel. /34/ 352 76 30, fax. /34/ 352 76 35   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - „ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA KALETY W SEZONIE 2013/2014 - REJON NR 1”
2013-08-30 09:47:50
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM     Znak postępowania WSiRG.7200/Z/R1/001/2013   MIASTO KALETY ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 KALETY, województwo śląskie powiat tarnogórski, tel. /34/ 357 71 00, fax. /34/ 352 76 35   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont nawierzchni ulicy Lipowej w Kaletach
2013-08-23 08:10:31
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM   BURMISTRZ MIASTA KALETY ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 KALETY, województwo śląskie powiat tarnogórski, tel. /34/ 357 71 00, fax. /34/ 352 76 35   ogłasza przetarg nieograniczony na: „  ...więcej

Ogłosznie o publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości: lokal mieszkalny [1 Maja 68/7]
2013-08-08 12:16:40
BURMISTRZ MIASTA KALETY   ogłasza   publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: lokal mieszkalny - zgodnie z Rozporządzeniem RM  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przet  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na: Dowóz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Kalety, zakup biletów miesięcznych na dowóz uczniów na trasie Kalety - Drutarnia w komunikacji publicznej, dowóz uczniów niepełnosprawnych do Szkół Specjalnych w Tarnowskich Górach i Radzionkowie
2013-07-19 13:26:12
Kalety: Dowóz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Kalety, zakup biletów miesięcznych na dowóz uczniów na trasie Kalety - Drutarnia w komunikacji publicznej, dowóz uczniów niepełnosprawnych do Szkół Specjalnych w Tarn  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie wszelkich wymaganych branż na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i stacji podciśnieniowej do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych wraz z przyłączami domowymi Zakres zamówienia obejmuje teren całej miejscowości Kalety Miotek, Zielona, Mokrus i Truszczyca.
2013-07-11 10:02:51
Kalety: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie wszelkich wymaganych branż na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i stacji podciśnieniowej do odprowadzania  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości – lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy Kalety oraz powołania Komisji Przetargowej
2013-07-10 11:43:06
Zarządzenie nr 0050/104/2013 Burmistrza Miasta Kalety z dnia  10.07.2013 r.   w sprawie: ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości – lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy Kalety oraz powołania Komisji Przetargow  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: „Modernizację dróg gminnych: część ulicy Ogrodowej i ulica Orzeszkowej w Kaletach - Miotku”
2013-06-06 12:00:27
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM   BURMISTRZ MIASTA KALETY ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 KALETY, województwo śląskie powiat tarnogórski, tel. /34/ 357 71 00, fax. /34/ 352 76 35   ogłasza przetarg nieograniczony na: „  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej ul. Gawlika w Kaletach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej
2013-06-03 09:38:29
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM     Znak postępowania WSiRG.7200/G.001.2013.J.P.   MIASTO KALETY ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 KALETY, województwo śląskie powiat tarnogórski, tel. /34/ 357 71 00, fax. /34/ 352 76 3  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MIASTA KALETY
2013-05-13 14:20:44
Numer ogłoszenia: 74027 - 2013; data zamieszczenia: 13.05.2013OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Kalety   ...więcej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części I, II i III zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Kalety
2013-03-26 15:26:27
Kalety, 26.03.2013 r.         Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części I, II i III zamówienia   Dotyczy:  postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczon  ...więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych ul. Działkowa i ul. Księżycowa w Kaletach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej”
2013-03-25 09:43:24
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM     Znak postępowania WSiRG.7200/Dz.K.001.2013.J.P.   MIASTO KALETY ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 KALETY, województwo śląskie powiat tarnogórski, tel. /34/ 357 71 00, fax. /34/ 352 7  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Kalety
2013-03-15 11:34:03
Kalety: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta KaletyNumer ogłoszenia: 104308 - 2013; data zamieszczenia: 15.03.2013OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publiczneg  ...więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: „Przebudowę drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową ul. 3 Maja w Kaletach -Drutarni”
2013-02-08 08:15:55
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM   BURMISTRZ MIASTA KALETY ul. Żwirki i Wigury 2, 42 - 660 KALETY, województwo śląskie powiat tarnogórski, tel. /34/ 357 71 00, fax. /34/ 352 76 35   ogłasza przetarg nieograniczony na:   ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na: BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KALETY KUCZÓW I MIOTEK WRAZ ZE STACJĄ PODCIŚNIENIOWĄ
2013-02-06 13:45:53
Kalety: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KALETY KUCZÓW I MIOTEK WRAZ ZE STACJĄ PODCIŚNIENIOWĄ.Numer ogłoszenia: 49340 - 2013; data zamieszczenia: 05.02.2013OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obo  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na Utwardzenie wraz z odwodnieniem placu przy ulicy Gwoździa w Kaletach
2013-01-31 12:39:45
Kalety: Utwardzenie wraz z odwodnieniem placu przy ulicy Gwoździa w Kaletach.Numer ogłoszenia: 42784 - 2013; data zamieszczenia: 31.01.2013OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:   ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na Budowę sieci wodociągowej w ulicy Powstańców Śląskich w Kaletach
2013-01-28 11:08:12
Kalety: Budowa sieci wodociągowej w ulicy Powstańców Śląskich w KaletachNumer ogłoszenia: 36824 - 2013; data zamieszczenia: 28.01.2013OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: z  ...więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na „REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG ORAZ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA KALETY W 2013 ROKU”
2013-01-14 10:25:08
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM     BURMISTRZ MIASTA KALETY ul. Żwirki i Wigury 2, 42 - 660 KALETY, województwo śląskie powiat tarnogórski, tel. /34/ 357 71 00, fax. /34/ 352 76 35   ogłasza przetarg nieograniczony  ...więcej

Burmistrz Miasta Kalety ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: lokal mieszkalny - zgodnie z Rozporządzeniem RM z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) - wraz z ułamkową częścią gruntu, stanowiący własność Miasta Kalety
2013-01-03 10:15:49
  BURMISTRZ MIASTA KALETY   ogłasza   publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: lokal mieszkalny - zgodnie z Rozporządzeniem RM  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadz  ...więcej

Ogłoszenie o I przetargu ustnum nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości (ul. Armii Krajowej, ul. Ks. Drozdka)
2012-11-15 15:53:28
Burmistrz Miasta Kalety ogłasza   I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości.   1.  Nieruchomość oznaczona   działkami ewidencyjnymi  nr 1848/13, 2355/750 i 951/13 o łącznej powier  ...więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji p.n.: „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w mieście Kalety, Miejskie Przedszkole Nr 1 w Kaletach, Zespół Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kaletach”
2012-10-30 09:48:29
  BURMISTRZ MIASTA KALETY ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 KALETY, województwo śląskie powiat tarnogórski, tel. /34/ 357 71 00, fax. /34/ 352 76 35   ogłasza przetarg nieograniczony na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwes  ...więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Kalety, Miejskie Przedszkole Nr 1 w Kaletach, Zespół Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kaletach”
2012-10-26 08:34:09
    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM   BURMISTRZ MIASTA KALETY ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 KALETY, województwo śląskie powiat tarnogórski, tel. /34/ 357 71 00, fax. /34/ 352 76 35   ogłasza przetarg nieogran  ...więcej

Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych.
2012-10-05 11:54:40
Burmistrz Miasta Kalety ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych.   Działka nr 130/22 o powierzchni 0.1410 ha, - położenie- Kalety, ul. Powstańców Śląskich, kar  ...więcej

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Kalety [Dąbrowskiego]
2012-10-05 11:41:46
  Burmistrz Miasta Kalety ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Kalety. Działka nr 3561/70 o powierzchni 0.1576 ha, - położenie- Kalety, ul. Dąbrowsk  ...więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OBIEKTÓW GMIN: BORONÓW, CIASNA, DOBRODZIEŃ, HERBY, KALETY, KOCHANOWICE, KOLONOWSKIE, KONOPISKA, KRUPSKI MŁYN, PAWONKÓW, TWORÓG, WOŹNIKI, ZBROSŁAWICE i ZĘBOWICE I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
2012-09-28 09:42:27
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM     BURMISTRZ MIASTA KALETY ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 KALETY, województwo śląskie powiat tarnogórski, tel. /34/ 357 71 00, fax. /34/ 352 76 35   ogłasza przetarg nieograniczony o  ...więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OŚWIETLENIA ULIC I MIEJSC PUBLICZNYCH GMIN: BORONÓW, CIASNA, DOBRODZIEŃ, HERBY, KALETY, KOCHANOWICE, KOLONOWSKIE, KONOPISKA, KRUPSKI MŁYN, PAWONKÓW, TWORÓG, WOŹNIKI, ZBROSŁAWICE i ZĘBOWICE
2012-09-28 09:39:03
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM     BURMISTRZ MIASTA KALETY ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 KALETY, województwo śląskie powiat tarnogórski, tel. /34/ 357 71 00, fax. /34/ 352 76 35   ogłasza przetarg nieograniczony o  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA KALETY W SEZONIE 2012/2013 - REJON NR 2
2012-08-28 09:09:37
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM     Znak postępowania WSiRG.7200/Z/R2/001/2012   MIASTO KALETY ul. Żwirki i Wigury 2, 42 - 660 KALETY, województwo śląskie powiat tarnogórski, tel. /34/ 357 71 00, fax. /34/ 352 76 3  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA KALETY W SEZONIE 2012/2013 - REJON NR 1
2012-08-28 09:05:40
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM     Znak postępowania WSiRG.7200/Z/R1/001/2012   MIASTO KALETY ul. Żwirki i Wigury 2, 42 - 660 KALETY, województwo śląskie powiat tarnogórski, tel. /34/ 357 71 00, fax. /34/ 352 76 3  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu w ramach projektu: ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównanie szans mieszkańców miasta Kalety."
2012-08-17 10:48:50
Ogłoszenie w BZP Nr 303590 - 2012 z dnia 17.08.2012 r.       OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETRGOWEGO NA:   Świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu w ramach projektu: ,,Przeciwdziałanie wyklu  ...więcej

Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych wraz ze sprzedażą położonych na nich budynków garażowych
2012-08-16 11:04:36
Burmistrz Miasta Kalety ogłasza I przetarg ustny ograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych wraz ze sprzedażą położonych na nich budynków garażowych. Działka nr 462/64 o powierzchni 0,0030 ha, Dział  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ” Dowóz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Kalety, zakup biletów miesięcznych na dowóz uczniów na trasie Kalety – Drutarnia w komunikacji publicznej, dowóz uczniów niepełnosprawnych do Szkół Specjalnych w Tarnowskich Górach i Radzionkowie”.
2012-07-24 11:29:56
    Zamawiający : Miasto Kalety ul. Żwirki i Wigury 2 42-660 Kalety tel. 34 352-76-30 fax: 34 352-76-35   Charakterystyka zamówienia : Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na tere  ...więcej

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM "Budowa odcinka drogi gminnej ul. Matejki w Kaletach wraz z kanalizacją deszczową od km 0,0+0,0 do km 0,1+22,64 – II etap”
2012-07-16 08:45:28
W związku z pytaniami i odpowiedziami związanymi z postępowaniem przetargowym na „Budowę odcinka drogi gminnej ul. Matejki w Kaletach wraz z kanalizacją deszczową od km 0,0+0,0 do km 0,1+22,64 – II etap”   pytanie i odpowiedź w za  ...więcej

NIEZWYKLE ATRAKCYJNA DZAŁKA PRZY RUCHLIWEJ TRASIE: CZĘSTOCHOWA-TARNOWSKIE GÓRY - GLIWICE
2012-07-04 13:15:08
Burmistrz Miasta Kalety ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kaletach przy ul. Tarnogórskiej. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość składająca się z działek ewidencyjnych nr: 1201/124 i 1  ...więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM na Dostawę sprzętu komputerowego i wyposażenia sieciowego oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu: ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównanie szans mieszkańców miasta Kalety."
2012-06-20 13:41:48
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM   BURMISTRZ MIASTA KALETY ul. Żwirki i Wigury 2, 42 - 660 KALETY, województwo śląskie powiat tarnogórski, tel. /34/ 357 71 00, fax. /34/ 352 76 35 ogłasza przetarg nieograniczony na: &  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego, położonego w budynku przy ulicy 1 Maja 82/84 nr 3 w Kaletach
2012-06-04 15:26:58
Burmistrz Miasta Kalety ogłasza   przetarg ustny nieograniczony, na najem lokalu użytkowego, położonego w budynku przy ulicy 1 Maja 82/84 nr 3  w Kaletach.   Lokal użytkowy nr 3 o powierzchni 23,00 m2 znajduje się na parterz  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczony, na najem lokalu użytkowego, położonego w budynku przy ulicy 1 Maja 14 w Kaletach
2012-06-04 15:26:01
Burmistrz Miasta Kalety ogłasza   przetarg ustny nieograniczony, na najem lokalu użytkowego, położonego w budynku przy ulicy 1 Maja 14 w Kaletach.   Lokal użytkowy o powierzchni 48,50 m2 znajduje się na parterze budynku przy ul.   ...więcej

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiacej własnośc Gminy Kalety [ Dąbrowskiego]
2012-05-29 13:19:37
Burmistrz Miasta Kalety ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Kalety. Działka nr 3561/70 o powierzchni 0.1576 ha, - położenie- Kalety, ul. Dąbrowskiego, karta mapy 1   ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na bankową obsługę budżetu Miasta Kalety oraz jego jednostek organizacyjnych
2012-05-16 13:29:18
Bankowa obsługa budżetu Miasta Kalety oraz jego jednostek organizacyjnychNumer ogłoszenia: 108521 - 2012; data zamieszczenia: 16.05.2012OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówien  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym, na najem lokalu użytkowego, położonego w budynku przy ulicy 1 Maja 82/84 nr 5 w Kaletach
2012-05-10 09:02:25
Burmistrz Miasta Kalety ogłasza   przetarg ustny nieograniczony, na najem lokalu użytkowego, położonego w budynku przy ulicy 1 Maja 82/84 nr 5 w Kaletach.   Lokal użytkowy nr 5, o powierzchni 46,40 m2 znajduje się na parterze bud  ...więcej

Ogłasza przetarg nieograniczony na: BUDOWĘ PARKINGU PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY 2 W KALETACH - I ETAP
2012-04-27 08:49:17
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BURMISTRZ MIASTA KALETY ul. Żwirki i Wigury 2, 42 - 660 KALETY, województwo śląskie powiat tarnogórski, tel. /34/ 357 71 00, fax. /34/ 352 76 35   ogłasza przetarg nieograniczony na: BUDOWĘ PA  ...więcej

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych
2012-03-30 10:13:58
  Burmistrz Miasta Kalety ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych. Działka nr 130/22 o powierzchni 0.1410 ha, - położenie- Kalety, ul. Powstańców Śląskich,   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Budowa odcinka drogi gminnej ul. Matejki w Kaletach wraz z kanalizacją deszczową od km 0,1+22,64 do km 0,2+30,91
2012-03-23 09:31:59
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM   BURMISTRZ MIASTA KALETY ul. Żwirki i Wigury 2, 42 - 660 KALETY, województwo śląskie powiat tarnogórski, tel. /34/ 357 71 00, fax. /34/ 352 76 35  ogłasza przetarg nieograniczony na:   ...więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG ORAZ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA KALETY W 2012 ROKU
2012-02-27 14:55:22
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM   BURMISTRZ MIASTA KALETY ul. Żwirki i Wigury 2, 42 - 660 KALETY, województwo śląskie powiat tarnogórski, tel. /34/ 357 71 00, fax. /34/ 352 76 35  ogłasza przetarg nieograniczony na:   ...więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM „Wykonanie przebudowy ulicy Rymera w Kaletach na odcinku od km 0,3+8,5 do km 0,4+53,0
2012-02-27 12:54:35
  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM MIASTO KALETY ul. Żwirki i Wigury 2, 42 - 660 KALETY, województwo śląskie powiat tarnogórski, tel. /34/ 357 71 00, fax. /34/ 352 76 35, ogłasza przetarg nieograniczony na: „Wykona  ...więcej

OGŁOSZENIE o Przetargu Nieograniczonym o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawy oleju opałowego do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaletach i Zespołu Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku
2012-02-02 11:10:20
Kalety, dnia 01.02.2012r. OGŁOSZENIE o Przetargu Nieograniczonym o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawy oleju opałowego do Publicznej  ...więcej

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Kaletach przy ul. Tarnogórskiej.
2012-01-30 13:27:24
  NIEZWYKLE ATRAKCYJNA DZIAŁKA PRZY RUCHLIWEJ TRASIE:    CZĘSTOCHOWA – TARNOWSKIE GÓRY - GLIWICE                     &nbs  ...więcej

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych.
2012-01-09 14:52:31
Burmistrz Miasta Kalety ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych.   Działka nr 130/22 o powierzchni 0.1410 ha, - położenie- Kalety, ul. Powstańców Śląskich, karta  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu pisemnym w formie konkursu ofert – nieograniczony, na najem lokalu użytkowego, położonego w budynku przy ulicy 1 Maja 82/84 nr 4 w Kaletach.
2012-01-03 14:23:49
Burmistrz Miasta Kalety ogłasza   przetarg pisemny w formie konkursu ofert – nieograniczony, na najem lokalu użytkowego, położonego w budynku przy ulicy 1 Maja 82/84 nr 4 w Kaletach.   Lokal użytkowy nr 4, o powierzchni 56,80 m2  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu pisemnym w formie konkursu ofert – nieograniczony, na najem lokalu użytkowego, położonego w budynku przy ulicy 1 Maja 82/84 nr 2 w Kaletach.
2012-01-03 14:21:50
Burmistrz Miasta Kalety ogłasza   przetarg pisemny w formie konkursu ofert – nieograniczony, na najem lokalu użytkowego, położonego w budynku przy ulicy 1 Maja 82/84 nr 2 w Kaletach.   Lokal użytkowy nr 2, o powierzchni 18,  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu pisemnym w formie konkursu ofert – nieograniczony, na najem lokalu użytkowego, położonego w budynku przy ulicy 1 Maja nr 14 w Kaletach.
2012-01-03 14:18:21
Burmistrz Miasta Kalety ogłasza   przetarg pisemny w formie konkursu ofert – nieograniczony, na najem lokalu użytkowego, położonego w budynku przy ulicy 1 Maja nr 14 w Kaletach.   Lokal użytkowy o powierzchni 26,64 m2 znajduje s  ...więcej

Ogłoszenie o II przetargu ustnym na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
2011-12-01 12:23:11
Burmistrz Miasta Kalety ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Kaletach przy ul. ks. Rogow  ...więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na „WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH”
2011-11-24 09:55:02
   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu pisemnym w formie konkursu ofert – nieograniczony, na najem lokalu użytkowego, położonego w budynku przy ulicy 1 Maja nr 82 w Kaletach.
2011-10-07 12:35:16
Burmistrz Miasta Kalety ogłasza   przetarg pisemny w formie konkursu ofert – nieograniczony, na najem lokalu użytkowego, położonego w budynku przy ulicy 1 Maja nr 82 w Kaletach.   Lokal użytkowy o powierzchni 18,80 m2 znajduje  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu pisemnym w formie konkursu ofert – nieograniczony, na najem lokalu użytkowego, położonego w budynku przy ulicy 1 Maja nr 14 w Kaletach
2011-10-07 12:31:47
Burmistrz Miasta Kalety ogłasza   przetarg pisemny w formie konkursu ofert – nieograniczony, na najem lokalu użytkowego, położonego w budynku przy ulicy 1 Maja nr 14 w Kaletach.   Lokal użytkowy o powierzchni 21,70 m2 znajduje s  ...więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM „WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ UL. 3 MAJA W KALETACH - DRUTARNI”
2011-09-09 12:36:23
 Znak postępowania WSiRG.7200/G/I/11.J.P.  MIASTO KALETY ul. Żwirki i Wigury 2, 42 - 660 KALETY, województwo śląskie powiat tarnogórski, tel. /34/ 357 71 00, fax. /34/ 352 76 35  ogłasza przetarg nieograniczony na:     ...więcej

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa użytkowania wieczystego
2011-09-07 14:54:19
Burmistrz Miasta Kalety ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Kaletach przy ul. ks. Rogowski  ...więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA KALETY W SEZONIE 2011/2012 - REJON NR 2
2011-08-12 13:38:45
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM   Znak postępowania WSiRG.7200/Z/R2/11  BURMISTRZ MIASTA KALETY ul. Żwirki i Wigury 2, 42 - 660 KALETY, województwo śląskie powiat tarnogórski, tel. 34/ 357 71 00, fax. 34/ 352 76 35  ogł  ...więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA KALETY W SEZONIE 2011/2012 - REJON NR 1
2011-08-12 13:32:26
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM   Znak postępowania WSiRG.7200/Z/R1/11  MIASTO KALETY ul. Żwirki i Wigury 2, 42 - 660 KALETY, województwo śląskie powiat tarnogórski, tel. /34/ 357 71 00, fax. /34/ 352 76 35  ogłas  ...więcej

Ogłoszenie o publicznym przetargu ustnym nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: lokal mieszkalny przy ul. 1 Maja 80
2011-08-10 12:29:33
BURMISTRZ MIASTA KALETY   ogłasza   publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: lokal mieszkalny - zgodnie z Rozporządzeniem RM  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przet  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu Dzierżawa pomieszczeń i wyposażenia oraz prowadzenie stołówki i kuchni szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Kaletach
2011-08-01 12:59:01
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Na dzierżawę pomieszczeń i wyposażenia oraz prowadzenie stołówki i kuchni szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w KaletachNumer ogłoszenia: 224174 - 2011; data zamieszczenia: 01.08.2011 Adr  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami, monitoringiem sieci, stacją pomp próżniowo-tłocznych w Kaletach Drutarni.
2011-06-22 13:55:29
Numer ogłoszenia: 172793 - 2011; data zamieszczenia: 22.06.2011 r.   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA  ...więcej

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym na sprzedaż niezabudowanych stanowiących własność gminy Kalety. (ul. Dąbrowskiego)
2011-06-09 14:36:09
Burmistrz Miasta Kalety ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność gminy Kalety. 1. Działka nr 3563/186 o powierzchni 0.1555 ha, - położenie- Kalety, róg ul. Dąbrow  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kalety położonej w Kaletach ul. Dworcowa 4
2011-06-07 12:04:16
Burmistrz Miasta Kalety ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Kalety. Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 2053/100 o powierzchni 0.1021 ha zabudowana budynkiem mi  ...więcej

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
2011-06-01 14:06:58
Burmistrz Miasta Kalety ogłasza   drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Kalety.      ...więcej

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Kalety (ul. Dworcowa)
2011-03-28 13:35:49
Burmistrz Miasta Kalety ogłasza   I  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Kalety. -          nieruchomość oznaczona numerem e  ...więcej

Burmistrz Miasta Kalety ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność gminy Kalety.
2011-02-21 14:41:17
Burmistrz Miasta Kalety ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność gminy Kalety. 1.      Działka nr 3788/100 o powierzchni 0.0891 ha, -     ...więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM „REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG ORAZ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ
2011-02-11 14:51:41
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM   MIASTO KALETY ul. Żwirki i Wigury 2, 42 - 660 KALETY, województwo śląskie powiat tarnogórski, tel. /34/ 357 71 00, fax. /34/ 352 76 35,   ogłasza przetarg nieograniczony na:     ...więcej

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kalety
2011-01-20 07:45:53
  ...więcej

Ogłaszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego, położonego w budynku Miejskiego Domu Kultury przy ulicy Lublinieckiej nr 2 w Kaletach.
2011-01-07 11:32:27
Burmistrz Miasta Kalety ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego, położonego w budynku Miejskiego Domu Kultury przy ulicy Lublinieckiej nr  2 w Kaletach.   Lokal użytkowy o powierzchni 212,00 m2 znajduje si  ...więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na „Budowę parkingu przy ul. Gwoździa w Kaletach”
2010-10-28 11:13:53
  ...więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na „Budowę chodnika przy ul. Gwoździa w Kaletach”
2010-10-28 11:04:10
  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kalety.
2010-10-22 10:44:11
Burmistrz Miasta Kalety ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kalety. - Nieruchomości gruntowe są niezabudowane, - położenie: Kalety, ul. 1 Maja (osiedle), karta mapy 2 Kalety, -   ...więcej

Zagospodarowanie placu zabaw w ramach programu – Radosna Szkoła przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Kaletach
2010-10-05 14:38:00
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 ul. 1 Maja 6, 42 - 660 KALETY, województwo śląskie powiat tarnogórski, tel. /34/ 357 70 13, fax. /34/ 357 70 13, ogłasza przetarg nieograniczony na: „Zagos  ...więcej

Pokazano 1 - 0 z 217
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl