Ogłoszenie o zamówieniu na: „Zimowe utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miasta Kalety - sezon zimowy 2019/2020 - REJON Nr 2”
2019-08-12 14:54:54
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na: „Zimowe utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miasta Kalety - sezon zimowy 2019/2020 - REJON Nr 1”
2019-08-12 14:20:53
  ...więcej

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Kaletach przy ul. Ofiar Katynia.
2019-08-06 09:49:20
Burmistrz Miasta Kalety ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Kaletach przy ul. Ofiar Katynia. - działka nr 448/64 o powierzchni 0,1300 ha, - działka zabudowana budynkiem pawil  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na „Budowę oświetlenia iluminacyjnego Publicznego Gimnazjum im. Pawła Rogowskiego w Kaletach”
2019-08-01 10:11:42
  ...więcej

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Kaletach przy ul. Powstańców Śląskich
2019-07-16 22:19:49
Burmistrz Miasta Kalety ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Kaletach przy ul. Powstańców Śląskich. działka nr 130/22 o powierzchni 0,1410 ha, nieruchomoś  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na Przebudowę drogi gminnej ul. Lubszeckiej w Kaletach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej
2019-07-10 10:44:13
  ...więcej

Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości (przy ul. Drozdka)
2019-07-09 13:47:32
Burmistrz Miasta Kalety ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości. Nieruchomość stanowi własność Gminy Kalety, oznaczona jako działki ewidencyjne nr: 3866/100, 3867/100, 3868/100, 3789/100, 3865/100 i czę  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na Przebudowę drogi gminnej ul. Ofiar Katynia w Kaletach – I etap
2019-07-08 10:28:16
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na: „Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, powstałych na terenie 4 (czterech) Gmin w Województwie Śląskim”
2019-07-03 09:52:42
W niniejszym postepowaniu kumunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywać się będzie elektronicznie przy użyciu platformy zakupowej. Postępowanie dostepne jest pod ardesem: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/237626   ...więcej

Ogłoszenie o pisemnym nieograniczonym przetargu na wynajem lokalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku przy ul. 1 Maja 19 w Kaletach
2019-06-06 14:36:55
        ...więcej

Ogłoszenie o trzecim przetargu ofertowym nieograniczonym na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki FORD FABY TRANSIT 350M
2019-05-06 14:20:16
  ...więcej

Ogłoszenie o piątym pisemnym nieograniczonym przetargu na wynajem lokalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku przy ul. 1 Maja nr 19 w Kaletach.
2019-04-30 10:20:02
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na "Ubezpieczenie interesów majątkowych Miasta Kalety"
2019-04-23 15:01:02
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na Budowę parkingu w Kaletach Miotku wraz infrastrukturą – I etap
2019-04-17 09:58:55
  ...więcej

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Kaletach przy ul. Lublinieckiej.
2019-04-11 08:51:37
  Burmistrz Miasta Kalety ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Kaletach przy ul. Lublinieckiej. działka nr 2617/48 o powierzchni 0,0226 ha, - nieruchomość niezabudowana, - po  ...więcej

Ogłoszenie o czwartym pisemnym nieograniczonym przetargu na wynajem lokalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku przy ul. 1 Maja nr 19 w Kaletach.
2019-04-10 13:11:47
  ...więcej

Ogłoszenie o drugim przetargu ofertowym nieograniczonym na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki FORD FABY TRANSIT 350M
2019-04-10 10:26:01
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na "Wykonanie piłkochwytów - ogrodzenia - na boisku przy ulicy Paderewskiego nr 93"
2019-04-03 14:33:29
  ...więcej

Ogłoszenie o trzecim pisemnym nieograniczonym przetargu na wynajem lokalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku przy ul. 1 Maja nr 19 w Kaletach.
2019-03-26 08:16:46
  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu ofertowym nieograniczonym na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki FORD FABY TRANSIT 350M
2019-03-18 15:57:38
                            ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 264
następne