Ogłoszenie o zamówieniu na Budowę parkingu w Kaletach Miotku wraz infrastrukturą – I etap
2019-04-17 09:58:55
  ...więcej

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Kaletach przy ul. Lublinieckiej.
2019-04-11 08:51:37
  Burmistrz Miasta Kalety ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Kaletach przy ul. Lublinieckiej. działka nr 2617/48 o powierzchni 0,0226 ha, - nieruchomość niezabudowana, - po  ...więcej

Ogłoszenie o czwartym pisemnym nieograniczonym przetargu na wynajem lokalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku przy ul. 1 Maja nr 19 w Kaletach.
2019-04-10 13:11:47
  ...więcej

Ogłoszenie o drugim przetargu ofertowym nieograniczonym na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki FORD FABY TRANSIT 350M
2019-04-10 10:26:01
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na "Wykonanie piłkochwytów - ogrodzenia - na boisku przy ulicy Paderewskiego nr 93"
2019-04-03 14:33:29
  ...więcej

Ogłoszenie o trzecim pisemnym nieograniczonym przetargu na wynajem lokalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku przy ul. 1 Maja nr 19 w Kaletach.
2019-03-26 08:16:46
  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu ofertowym nieograniczonym na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki FORD FABY TRANSIT 350M
2019-03-18 15:57:38
                            ...więcej

Ogłoszenie o drugim pisemnym nieograniczonym przetargu na wynajem lokalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku przy ul. 1 Maja nr 19 w Kaletach.
2019-03-04 16:01:41
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla przebudowy ulic: Jaworowej i Witosa w Kaletach"
2019-03-01 11:58:02
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę odcinka drogi gminnej, ul. Rzecznej w Kaletach - II etap
2019-02-21 11:55:34
  ...więcej

Ogłoszenie o pisemnym nieograniczonym przetargu na wynajem lokalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku przy ul. 1 Maja nr 19 w Kaletach.
2019-02-07 17:52:52
    ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na Remonty cząstkowe dróg oraz infrastruktury towarzyszącej w granicach administracyjnych miasta Kalety w 2019 roku
2019-02-01 09:31:04
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na „MODERNIZACJĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA OBSZARZE AGLOMERACJI WYZNACZONEJ NA TERENIE MIASTA KALETY”
2019-01-09 09:55:59
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowych dla przebudowy ulic Kilińskiego, Zagłoby, Twardowskiego, Czarneckiego, Ofiar Katynia i ul. Jana w Kaletach
2019-01-04 11:25:20
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na „Dostawę oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Miasta Kalety”
2019-01-03 14:29:44
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na "ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ OBSZARU GMINY PRZY UL. FABRYCZNEJ – BUDOWA TORU ROLKOWEGO W MIEŚCIE KALETY"
2018-12-28 12:24:11
   ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na „Dostawę oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Miasta Kalety”
2018-12-13 18:31:08
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „e-Kalety” Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1.: działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych
2018-12-12 15:28:20
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „e-Kalety” Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1.: działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych
2018-12-03 13:48:04
   ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na "ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ OBSZARU GMINY PRZY UL. FABRYCZNEJ – BUDOWA TORU ROLKOWEGO W MIEŚCIE KALETY"
2018-11-21 14:42:06
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 251
następne