Przebudowa centrum miasta, utworzenie nowej przestrzeni publicznej
2021-12-29 14:33:09
Postępowanie przeprowadzane jest elektronicznie przy użyciu platformy zakupowej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6c5008b3-fa2f-415b-9538-273e2e9448c5  ...więcej

Przebudowa drogi gminnej ul. Działkowa w Kaletach wraz z przebudową kanału deszczowego – II etap
2021-12-24 09:51:12
Postępowanie przeprowadzane jest elektronicznie przy użyciu platformy zakupowej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/597486a7-fb1c-41ab-903a-4ed205186907  ...więcej

Przebudowa drogi gminnej ul. Zagłoby w Kaletach
2021-12-24 09:37:47
Postępowanie przeprowadzane jest elektronicznie przy użyciu platformy zakupowej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e21ca534-74bb-49a9-9453-81877ca39c19  ...więcej

Przebudowa drogi gminnej ul. Chopina w Kaletach
2021-12-24 09:23:05
Postępowanie przeprowadzane jest elektronicznie przy użyciu platformy zakupowej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/fe8b5ede-869a-4643-9e6a-b6db553de86a  ...więcej

Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Kaletach przy ul. 1 Maja 68, stanowiącego własność Gminy Kalety.
2021-12-22 14:20:42
  Burmistrz Miasta Kalety ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Kaletach przy ul. 1 Maja 68, stanowiącego własność Gminy Kalety. Lokal mieszkalny nr 6 o p  ...więcej

DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA KALETY
2021-12-13 20:09:29
Postępowanie przeprowadzane jest elektronicznie przy użyciu platformy zakupowej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b3b1cf74-f174-4f11-a79a-cd88acce31af  ...więcej

ŚWIADCZENIE USŁUGI ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ DOMKÓW LETNISKOWYCH, POWSTAŁYCH NA TERENIE 4 (CZTERECH) GMIN W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
2021-11-02 10:33:45
W niniejszym postepowaniu kumunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywać się będzie elektronicznie przy użyciu platformy zakupowej.   Postępowanie dostępne jest pod ardesem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/530116  ...więcej

„Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację budynku celu publicznego w mieście Kalety” – Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kaletach
2021-10-13 16:50:41
"Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację budynku celu publicznego w mieście Kalety" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś piorytetowa IV. "Efektywność ene  ...więcej

ŚWIADCZENIE USŁUGI ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ DOMKÓW LETNISKOWYCH, POWSTAŁYCH NA TERENIE 4 (CZTERECH) GMIN W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
2021-09-20 09:35:46
W niniejszym postepowaniu kumunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywać się będzie elektronicznie przy użyciu platformy zakupowej.   Postępowanie dostępne jest pod ardesem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/510030  ...więcej

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OŚWIETLENIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I OBIEKTÓW GMIN SKUPIONYCH W GRUPIE ZAKUPOWEJ KALETY
2021-09-17 12:33:15
W niniejszym postepowaniu kumunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywać się będzie elektronicznie przy użyciu platformy zakupowej. Postępowanie dostępne jest pod ardesem: https://platformazakupowa.pl./transakcja/509486    ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg gminnych (ulice: Ustronna I etap, Kościuszki, Rymera-Lema w Kaletach)”
2021-06-29 08:44:15
Postępowanie przeprowadzane jest elektronicznie przy użyciu platformy zakupowej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f43af533-dbc8-4337-bfcf-5cf929b6c5d3    ...więcej

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości gminnej o nr ewid. 310/146 położonej przy ul. Zagłoby w Kaletach.
2021-06-28 11:04:34
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi gminnej, ul. Anioła w Kaletach
2021-06-11 09:38:55
Postępowanie przeprowadzane jest elektronicznie przy użyciu platformy zakupowej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0d850a22-0d82-45cc-97ac-55830c2954b2  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej nowej Remizy OSP Kalety”
2021-06-10 11:16:21
Postępowanie przeprowadzane jest elektronicznie przy użyciu platformy zakupowej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/70866277-5108-40a9-88e3-fcc71c0dc0a4    ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi gminnej, ul. Brzozowa w Kaletach
2021-05-17 08:32:44
Postępowanie przeprowadzane jest elektronicznie przy użyciu platformy zakupowej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/db42f803-3cc3-424c-bc70-e194f7efa47a    ...więcej

PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU MARKI OPEL VIVARO
2021-05-13 15:14:39
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na Przebudowę drogi gminnej nr 346 403 S, ul. Jana w Kaletach
2021-05-13 13:43:04
Postępowanie przeprowadzane jest elektronicznie przy użyciu platformy zakupowej pod adresem:  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/80151c8b-6a16-4f99-93e4-927142552301    ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kładki pieszej w ciągu ul. Dębowej w Kaletach-Truszczycy
2021-03-31 11:34:29
Postępowanie przeprowadzane jest elektronicznie przy użyciu platformy zakupowej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b69c62fb-24bb-4d2b-aeb1-fcb394bee679  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na: "Budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,2 MW na potrzeby własne Miejskiej Oczyszczalni Ścieków – Budowa stacji transformatorowej"
2021-03-09 12:01:54
Postępowanie przeprowadzane jest elektronicznie przy użyciu platformy zakupowej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1d79a69f-48fb-4c6b-a843-f67137eaf338  ...więcej

Ogłoszenie o VII przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego, usytuowanego na parterze budynku przy ul. 1 Maja 21, stanowiącego własność Gminy Kalety.
2021-02-19 12:02:37
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 345
następne