Ogłoszenie o zamówieniu na Przebudowę drogi gminnej, ul. Krótka w Kaletach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. ks. Rogowskiego do granicy działki nr 1284/133
2020-06-30 11:15:21
  ...więcej

Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości
2020-05-29 10:44:13
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na Zakup sprzętu komputerowego do zdalnego nauczania w Kaletach w ramach programu ZDALNA SZKOŁA+
2020-05-28 12:35:27
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.    ...więcej

Zapytanie ofertowe na: „Kompleksową obsługę bankową budżetu Miasta Kalety oraz jego jednostek organizacyjnych”
2020-05-21 14:30:39
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na Termomodernizację budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kaletach przy ul. ks. Rogowskiego 43. Kotłownia i instalacje centralnego ogrzewania
2020-05-11 13:00:28
Link do transmisji z otwarcia ofert:https://youtu.be/jH0FrzOyB-M  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na: „Przebudowę drogi gminnej, ul. Witosa w Kaletach”
2020-05-08 12:34:09
Link do transmisji z otwarcia ofert: https://youtu.be/T1E59biw04g  ...więcej

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów kaletańskich placówek oświatowych w ramach projektu zdalna szkoła
2020-05-07 12:06:02
  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego, usytuowanego na parterze budynku przy ul. 1 Maja 21, stanowiącego własność Gminy Kalety.
2020-05-06 14:18:19
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na: „Poprawę efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Kalety”
2020-04-30 11:45:54
  Projekt współfinansowany w ramach poddziałania POIS.01.07.01 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim, działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na  ...więcej

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów kaletańskich placówek oświatowych w ramach projektu zdalna szkoła
2020-04-08 11:35:34
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  ...więcej

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OŚWIETLENIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ GMIN SKUPIONYCH W GRUPIE ZAKUPOWEJ KALETY
2020-04-07 13:50:40
W niniejszym postepowaniu kumunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywać się będzie elektronicznie przy użyciu platformy zakupowej. Link do transmisji z otwarcia ofert: https://youtu.be/buUyqxWmsOQ Postępowanie dostepne jest pod ar  ...więcej

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OBIEKTÓW GMIN SKUPIONYCH W GRUPIE ZAKUPOWEJ KALETY I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
2020-04-07 13:44:46
W niniejszym postepowaniu kumunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywać się będzie elektronicznie przy użyciu platformy zakupowej.  Link do transmisji z otwarcia ofert: https://youtu.be/zVhnsQZdCxw Postępowanie dostepne  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na: "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla przebudowy dróg gminnych, ulice: Anioła, Brzozowa, Reja, Sobieskiego i Chopina w Kaletach"
2020-02-28 12:29:34
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na budowę instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb placówek oświatowych w ramach realizacji projektu: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz placówek oświatowych w Kaletach”
2020-02-04 15:35:49
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Biuletyn Zamówień Publicznych   ...więcej

Zapytanie ofertowe na usługę Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla poprawy efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Kalety – ul. 1 Maja nr 21, ul. Fabryczna nr 25 i ul. Sienkiewicza nr 9.
2020-02-03 14:22:28
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na: „MODERNIZACJĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA OBSZARZE AGLOMERACJI WYZNACZONEJ NA TERENIE MIASTA KALETY – ul. Zapolskiej i ul. Słoneczna”
2020-01-14 11:08:42
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na „Remonty cząstkowe dróg oraz infrastruktury towarzyszącej w granicach administracyjnych miasta Kalety w 2020 r.”
2020-01-09 09:19:24
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na Przebudowę części drogi gminnej ul. Kochanowskiego w Kaletach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej – II etap
2020-01-02 12:24:06
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na: "Budowę parkingu w Kaletach Miotku wraz z infrastrukturą – II etap”
2019-12-24 09:28:08
  ...więcej

Ogłoszenie o zmówieniu na Przebudowę drogi gminnej ul. Ofiar Katynia w Kaletach – II etap
2019-12-24 09:14:23
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 296
następne