Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w
Kaletach

Zarzadzenie nr 0050 92 2017.pdf

Zarzadzenie nr 0050 139 2016.pdf

Zarzadzenie nr 0050 128 2016.pdf

Zarzadzenie nr 0050 08 2014.pdf

Schemat organizacyjny UM w Kaletach

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2010-09-21 11:40:09 | Data modyfikacji: 2014-02-28 15:02:41.
Statut Urzędu Miejskiego w Kaletach
 Statut Urzędu Miejskiegi w Kaletach .pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2010-09-22 08:46:09.
ZARZĄDZENIE NR 0050.184.2012 Burmistrza Miasta
Kalety z dnia 22 listopada 2012 roku zmieniające
zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Miejskiego w Kaletach
 Zarzadzenie Nr 0050.184.2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-12-18 11:31:35.
Data wprowadzenia: 2012-12-18 11:31:35
Opublikowane przez: Marek Parys